Rok temu uruchomiliśmy Barometr zachowań konsumenckich – nasze bezpłatne, interaktywne narzędzie, dzięki któremu możesz uzyskać cenne informacje o trendach konsumenckich. Z tej okazji udostępniliśmy dane historyczne sięgające 2012 r.1, dotyczące użytkowania internetu oraz wykorzystywanych urządzeń, jak również dogłębnie przeanalizowaliśmy cztery globalne segmenty odbiorców. Oto kilka cennych wniosków, do jakich doszliśmy.

Smartfony to nie kwestia wyboru, to konieczność

Niektóre rynki są już niemal w pełni nasycone smartfonami – w Szwecji 100% osób poniżej 25. roku życia korzysta ze smartfona2. W Turcji odsetek użytkowników smartfonów wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich trzech lat: z zaledwie 14% w 2012 r. do 56% w 2015 r.3.

Nic więc dziwnego, że w wielu krajach, w których przeprowadziliśmy ankiety, ponad 80% użytkowników internetu poniżej 25. roku życia korzysta z internetu na smartfonach przynajmniej tak samo często jak na komputerach. Najbardziej zaskakujące jest tempo, z jakim ta zmiana zaszła. W 2012 r. tylko 10% Brazylijczyków poniżej 25. roku życia korzystało z internetu na smartfonie co najmniej tak samo często jak na komputerze. W 2015 r. odsetek ten wzrósł znacząco, osiągając 81%. Ta zmiana zachowania nie ogranicza się jedynie do młodszych użytkowników. Odsetek meksykańskich użytkowników powyżej 55. roku życia, którzy korzystają z internetu na smartfonie przynajmniej tak samo często jak na komputerze, w 2012 r. wyniósł 10%. W 2015 wzrósł zaś do 38%4.

Rośnie również liczba użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych podczas oglądania telewizji. W 2012 r. tylko 10% Brytyjczyków korzystało z trzech urządzeń na raz. W 2015 r. odsetek ten wzrósł do 42%. Obecnie w Polsce 19% użytkowników korzysta z trzech urządzeń na raz, podczas gdy w 2012 r. było to tylko 2%1.

Obecność na urządzeniach mobilnych w odpowiednim czasie jest niezwykle ważna. Marki muszą płynnie angażować konsumentów na wielu urządzeniach jednocześnie.

Urządzenia mobilne to ważne narzędzie do wyszukiwania informacji i podejmowania decyzji o zakupie

Korzystając z danych, jakich dostarcza Barometr zachowań konsumentów, przyjrzeliśmy się bliżej czterem globalnym segmentom odbiorców: millenialsom, cyfrowym mamom, ambasadorom marek oraz użytkownikom filmów instruktażowych5. Wszystkich ich łączy jedna rzecz – internet, z którego coraz częściej korzystają na urządzeniach mobilnych, i który odgrywa kluczową rolę w wyszukiwaniu informacji o produktach i usługach.

Odpowiednie wykorzystanie urządzeń mobilnych w marketingu jest niezbędne, aby dotrzeć do millenialsów, ponieważ 40% z nich szukało informacji na temat swojego ostatniego zakupu, używając do tego smartfona. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku osób powyżej 35. roku życia*. Aby trafić do konsumentów w kluczowych momentach, marki muszą zrozumieć, że niezależnie od pytania odpowiedź zawsze można znaleźć w internecie.

Cyfrowe mamy są dobrze poinformowane, bardzo aktywne w internecie i szukają informacji przed dokonaniem zakupu. Smartfony odgrywają coraz większą rolę w tym procesie – 25% cyfrowych mam korzysta ze smartfona przed dokonaniem zakupu, aby np. znaleźć lokalny sklep.

Odpowiednie wykorzystanie urządzeń mobilnych w marketingu jest również niezbędne, aby dotrzeć do ambasadorów marki w momencie, gdy podejmują oni decyzję o zakupie. Jest to ważne, ponieważ niemal jedna trzecia z nich korzysta ze smartfona, aby wyszukać informacje na temat produktu, który zamierzają kupić w sklepie. Ta grupa jest o wiele aktywniejsza i cenniejsza niż wcześniej – każdego dnia 50% ambasadorów marki komentuje lub „lajkuje” posty i wpisy na blogach.

Ambasadorowie marki są znani większości specjalistów od marketingu, ale jest jeszcze jedna, szybko rosnąca grupa bardzo aktywnych konsumentów: użytkownicy filmów instruktażowych. W skali światowej dwie trzecie użytkowników ogląda filmy w internecie przynajmniej raz w tygodniu, a 1 użytkownik z 10 ogląda filmy o majsterkowaniu i filmy instruktażowe. Docieranie do tej grupy z odpowiednim przesłaniem, na odpowiednim urządzeniu i w odpowiednim momencie może mieć ogromny wpływ na ich decyzje zakupowe – jedna trzecia z nich ogląda filmy na YouTube, aby znaleźć informacje dotyczące produktów, które chcą kupić.

Skorzystaj z Barometru zachowań konsumentów, aby przeprowadzić analizy zgodnie z własnymi potrzebami.

Zrozumienie dynamiki wzrostu wykorzystania smartfonów jako źródła informacji oraz narzędzia do robienia zakupów, jak również odpowiednie wykorzystanie tej tendencji jest kluczowe dla wielu firm. Dzięki Barometrowi zachowań konsumentów możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te analizy odnoszą się do Twoich klientów.

  • Przejdź do zakładki Trendy danych, aby dowiedzieć się, jak na przestrzeni czasu zmieniały się takie czynniki, jak dostęp do internetu czy użytkowanie urządzeń w 56 krajach.
  • Zapoznaj się z Historiami użytkowników, aby lepiej zrozumieć, jak millenialsi, cyfrowe mamy, ambasadorzy marki i użytkownicy filmów instruktażowych korzystają z internetu.
  • Skorzystaj z Kreatora wykresów, aby tworzyć własne wykresy przedstawiające wykorzystywane urządzenia, oglądalność filmów online oraz rolę internetu w kształtowaniu preferencji i decyzji zakupowych dla 20 kategorii produktów w ponad 50 krajach.

Wejdź na stronę www.consumerbarometer.com, aby zapoznać się z analizami, które mogą pomóc Ci w opracowywaniu strategii marketingowej i dotarciu z odpowiednim przesłaniem do większej liczby klientów za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia i w odpowiednim momencie.


ŹRÓDŁA
Wszystkie dane zostały zaczerpnięte z Barometru zachowań konsumentów (lata 2014–2015). Dane Barometru zachowań konsumentów uzyskano w oparciu o ankiety przeprowadzone na grupie ponad 400 000 respondentów w 56 krajach. Badania zostały wykonane przez firmę TNS, jedną z największych firm prowadzących badania rynku.
Przypisy:
[1] Dane historyczne mogą się różnić w zależności od rynku.
[2] Minimalny wiek respondentów: 16 lat.
[3] Całkowita populacja online i offline.
[4] Użytkownicy internetu (korzystający z komputera, tabletu lub smartfona).
[5] Definicje segmentów odbiorców:
Millenialsi: użytkownicy internetu w grupie wiekowej 16–34 we wszystkich krajach poza Argentyną, Brazylią, Chinami, Indiami, Koreą Południową, Malezją, Meksykiem, Filipinami, Wietnamem i Stanami Zjednoczonymi (grupa wiekowa 18-34) oraz Japonią (grupa wiekowa 20-34).
Cyfrowe mamy: użytkowniczki internetu z niepełnoletnimi dziećmi, które dokonały zakupów w wybranej kategorii* w ciągu 3 lub 12 miesięcy poprzedzających ankietę.
Ambasadorowie marki: użytkownicy internetu, którzy zgodzili się z następującym stwierdzeniem: „Jeśli jest marka, którą uwielbiam, mówię o niej wszystkim”.
Użytkownicy filmów instruktażowych: użytkownicy internetu, którzy obejrzeli film instruktażowy w tygodniu poprzedzającym ankietę, LUB użytkownicy, którzy obejrzeli film instruktażowy podczas wyszukiwania informacji na temat zakupów w wybranej kategorii* w ciągu 3 lub 12 miesięcy poprzedzających ankietę.

*Przykładowe kategorie: ubrania lub buty, artykuły spożywcze, kosmetyki do makijażu (tylko dla kobiet), muzyka w wydaniu tradycyjnym i cyfrowym, produkty do pielęgnacji włosów, lekarstwa bez recepty i witaminy, posiłki w restauracjach. Przykładowe kategorie zakupów dokonanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ankietę: ubezpieczenie samochodu, bilety do kina, bilety lotnicze (cele rozrywkowe), pobyty w hotelach (cele rozrywkowe), duże AGD, telefony komórkowe lub smartfony, telewizory, laptopy i tablety, produkty do majsterkowania, meble domowe, długodystansowe naziemne podróże w celach rozrywkowych, pożyczki dla osób fizycznych, nieruchomości.