Allianz, jedna z największych firm ubezpieczeniowych we Włoszech, wprowadziła niedawno pionierski produkt w dziedzinie ubezpieczeń osobowych – Allianz1. Allianz1 to „abonament na spokój ducha”. Ta unikalna polisa ze składką miesięczną pozwala klientom wybrać własny zestaw spośród 13 dostępnych modułów i zapewnia odpowiednią ochronę życia, rodziny oraz domu. Produkt został opracowany we Włoszech i wprowadzony tam w ramach pilotażowego projektu globalnej grupy Allianz.

Po wprowadzeniu na rynek nowego produktu i uruchomieniu rozbudowanej kampanii reklamowej obejmującej telewizję, radio, billboardy, wyszukiwarki internetowe i reklamy displayowe firmie Allianz zależało na dokładnej i wszechstronnej analizie zwrotu z nakładów na reklamę. Duży budżet reklamowy uzasadniał potrzebę uzyskania rzetelnych informacji o skuteczności każdego z tych źródeł.

Największym wyzwaniem było to, że aktualni i potencjalni klienci firmy Allianz często szukają informacji o produktach w internecie, ale kupują je, korzystając z tradycyjnych kanałów. Informacje i wyceny są dostępne w wyspecjalizowanych witrynach, natomiast finalizacja zakupu następuje podczas bezpośredniego spotkania z agentami ubezpieczeniowymi. Firmie zależało na przypisaniu każdej polisy sprzedanej w lokalnych oddziałach do wyceny online, a także przeprowadzeniu analizy wszystkich źródeł wizyt z witryn odsyłających.

Agencja Webranking, Certyfikowany partner Google Analytics, pomogła firmie Allianz wdrożyć usługę Google Analytics Premium, umożliwiającą bardziej efektywne gromadzenie i analizę danych. Celem było utworzenie analitycznej platformy internetowej zbierającej informacje o wszystkich działaniach użytkowników i integrującej je z działaniami klientów Allianz poza internetem.

Zespół rozpoczął pracę od analizy wewnętrznych procedur analityki biznesowej i wyodrębnienia najważniejszych danych online i offline, które trzeba było ze sobą połączyć. Szczegółowość danych miała dla firmy kluczowe znaczenie, więc najlepszą metodą pomiaru wszystkich działań użytkowników okazały się wymiary niestandardowe. Użytkowników identyfikowano za pomocą unikalnych kodów utworzonych na podstawie dziewięciu wymiarów niestandardowych dostępnych w interfejsie API Google Analytics. Dzięki temu firma Allianz mogła połączyć każdą wycenę z właściwym źródłem ruchu.

O sukcesie Allianz1 przesądził poziom szczegółowości danych zapewniany przez Google Analytics Premium, a także umiejętność ich interpretacji i właściwego wykorzystania

Andrea Volpe, dyrektor ds. marketingu i zarządzania marką, Allianz

Według agencji Webranking Google Analytics Premium umożliwił szybkie opracowanie przejrzystego panelu informacyjnego i tworzenie wysokiej jakości raportów. Firma Allianz uzyskała dostęp do lepszych i bardziej szczegółowych informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Po wdrożeniu tej usługi rozbieżności danych między Google Analytics a systemem CRM firmy Allianz zmniejszyły się o ponad 25 punktów procentowych, a dokładniejsze analizy umożliwiły podejmowanie skuteczniejszych działań. Pierwotna implementacja standardowej wersji Google Analytics z pięcioma wymiarami niestandardowymi dawała słabszą korelację danych. Zwiększenie liczby wymiarów niestandardowych pozwoliło lepiej dopasować dane Google Analytics Premium i CRM.

„Google Analytics Premium rozwiązał problem dopasowywania informacji online i offline. Wskazał, które źródła konwersji są najbardziej wartościowe, dzięki czemu mogliśmy podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne” – mówi Nereo Sciutto, prezes i współzałożyciel agencji Webranking. „Nowe podejście, które zastosowaliśmy w przypadku Allianz1, rozwinęło się w sieciową strategię pomiarową. Obecnie wszystkie witryny Allianz mają taką samą strukturę śledzenia, a inne produkty ubezpieczeniowe mogą być oceniane według określonych ścieżek konwersji. Teraz możemy skoncentrować się na mierzeniu konwersji i mamy dostęp do precyzyjnych wyliczeń możliwości krzyżowej sprzedaży produktów firmy Allianz w jej różnych witrynach”.

Firma Allianz jest zadowolona z wyników. Już teraz na podstawie nowych, dokładniejszych informacji może podejmować bardziej efektywne decyzje budżetowe. „O sukcesie Allianz1 przesądził poziom szczegółowości danych zapewniany przez Google Analytics Premium, a także umiejętność ich interpretacji i właściwego wykorzystania” – mówi Andrea Volpe, dyrektor ds. marketingu i zarządzania marką w Allianz. „Dokładniejsze informacje o działaniach użytkowników przekazujemy do systemu DoubleClick, by ulepszyć opcje kierowania reklam w strategiach pozyskiwania nowych klientów i remarketingu. Dzięki temu możemy analizować zwrot z nakładów na reklamę w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie niezwykle precyzyjnego obrazu całej ścieżki – począwszy od reklam do zakupu”.

Google Analytics Premium

Google Analytics Premium to przeznaczone dla firm rozwiązanie analityki internetowej, zapewniające szczegółowy wgląd w działania odbiorców mediów cyfrowych oraz skuteczność działań marketingowych. Efektywne, elastyczne i łatwe w obsłudze funkcje pozwalają firmom dowolnych rozmiarów mierzyć zaangażowanie użytkowników, podejmować skuteczniejsze działania marketingowe, zwiększać wygodę użytkownika i optymalizować strategie cyfrowe. Zaawansowane narzędzia do atrybucji konwersji i eksperymentowania pomagają doświadczonym marketerom podejmować uzasadnione i efektywne decyzje o alokacji mediów i zasobów. Więcej informacji można znaleźć na google.com/analytics.