Firma Nespresso przygotowała kampanię w YouTube promującą jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój, której twarzami byli aktorzy George Clooney i Matt Damon. Kampania TrueView cechowała się stopniowym wprowadzaniem na kolejne rynki, przeznaczeniem specjalnej puli środków tylko na jej cel i zastosowaniem zróżnicowanych strategii kierowania, m.in. kierowania demograficznego, wyświetlania w witrynie i remarketingu sekwencyjnego. Firmy Google, Nespresso i ich agencje reklamowe ściśle współpracowały ze sobą, by usprawnić podejmowanie decyzji i umożliwić szybkie działanie, co było kluczem do powodzenia tej kampanii.

None