Użyj Tłumacza witryn, aby Twoja witryna szybko stała się międzynarodowa. Gdy użytkownik odwiedza Twoją witrynę, Tłumacz witryn porównuje język przeglądarki tego użytkownika z językiem, w jakim jest napisany tekst Twojej witryny. Jeśli języki są różne, odwiedzającemu wyświetla się opcja automatycznego tłumaczenia witryny na język ustawiony w przeglądarce. Website Translator