W obecnym świecie online konsumenci częściej niż kiedykolwiek korzystają ze smartfonów, by kupować produkty i usługi. Firmy Google i Nielsen podjęły współpracę, aby lepiej poznać przyzwyczajenia konsumentów mobilnych w procesie zakupowym – od zbierania informacji do realizacji zakupu.

Korzystając z ankiet i danych, doszliśmy do pięciu ważnych wniosków: konsumenci poświęcają dużo czasu na zbieranie informacji na smartfonach (min. 15 godzin tygodniowo), zaczynają od wyszukiwarki (w przeciwieństwie do witryny mobilnej lub aplikacji), ważna jest bliskość (69% użytkowników oczekuje, że firma znajduje się w promieniu pięciu kilometrów od ich lokalizacji), możliwość natychmiastowego zakupu jest kluczowa (więcej niż połowa chce dokonać zakupu w ciągu godziny), a smartfon ma wpływ na decyzje zakupowe (93% konsumentów mobilnych decyduje się na zakup). Poniżej możesz zapoznać się z całym badaniem.