วิดีโอ

วิดีโอ

อุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ผู้คนใช้ดูวิดีโอกำลังค่อยๆ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมวิดีโอออนไลน์ งานวิจัยประสิทธิภาพของโฆษณา และกรณีศึกษาของแบรนด์ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยวิดีโอ