แนวทางบริหารธุรกิจค้าปลีกของคุณในสภาวะไม่แน่นอน

มิถุนายน 2563

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวไปตามสถานการณ์ และความไม่แน่นอนที่เกิดจากโควิด-19 ผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างหันมาค้นหาและซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านร้านค้าเองก็พยายามปรับตัวทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายขึ้น มีสินค้าเพียงพอจำหน่าย ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา รวมถึงรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของทั้งพนักงานและลูกค้า ร้านค้าปลีกกลายมาเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภค

คู่มือสำหรับร้านค้าปลีกจาก Google ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค พร้อมให้คำแนะนำสำหรับธุรกิจค้าปลีกในการจัดการหน้าร้าน ปรับแผนการตลาดให้การบริการที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับร้านค้าปลีกจาก Google ที่นี่

คู่มือสู่การฟื้นตัวธุรกิจค้าปลีก: เคล็ดไม่ลับให้ร้านค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีกว่าเดิม