คู่มือช่วยให้ผู้บริโภคค้นเจอธุรกิจของคุณในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

พฤษภาคม 2563

ในช่วง ​Social Distancing เราได้เห็นธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งหันมาทำธุรกิจแบบส่งถึงบ้าน (delivery) หรือผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันผู้บริโภคต่างก็มองหาข้อมูลที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเช่นนี้ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

Google ได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบน Google My Business และทำให้ธุรกิจของคุณถูกค้นเจอบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่