Year in Search 2020

ย้อนกลับไปดูสิ่งที่คนไทยค้นหา...เพื่อขับเคลื่อนการตลาดของคุณ

เพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะมาถึง การเข้าใจผู้บริโภคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลการค้นหาบน Google เผยให้เห็นถึงโอกาสสำหรับแบรนด์ในปีข้างหน้านี้

1 ความเป็นปัจเจกบุคคล

โควิด-19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพ แต่ส่งผลกระทบต่อรากฐานของเศรษฐกิจและสังคม และตอกย้ำความจริงที่ว่า “ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ที่ต่างกัน” ข้อมูลการค้นหาเผยให้เราเห็นว่าผู้คนกำลังให้ความสำคัญกับความคิดส่วนบุคคลมากขึ้น แม้แนวคิดเหล่านั้นจะแตกต่างออกไปจากบรรทัดฐาน

เผชิญหน้ากับการตีตรา

คนไทยเผชิญหน้ากับการตีตราทางสังคมหลากหลายรูปแบบและเรียนรู้อย่างระมัดระวัง

เผชิญหน้ากับการตีตรา
confronting stigmas 1 placeholder

+70%

การค้นหาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง (บูลลี่) เพิ่มขึ้น 70% โดยยอดการค้นหาต่อคนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ แพร่ และสิงห์บุรี

confronting stigmas 2 placeholder

+39%

การค้นหาเกี่ยวกับ "LGBT" เพิ่มขึ้น 39%

confronting stigmas 3 placeholder

+24%

การค้นหาเกี่ยวกับ "เฟมินิสม์" หรือแนวคิดสตรีนิยม เพิ่มขึ้น 24%

สนใจเรื่องสุขภาพจิต

ไม่ว่าสุขภาพจิตจะเป็นที่สนใจในวงกว้างหรือไม่ก็ตาม แต่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็ได้เพิ่มสูงขึ้น

สนใจเรื่องสุขภาพจิต
considering others 1 placeholder

+37%

การค้นหา "โรคซึมเศร้า" เพิ่มขึ้น 37% เนื่องจากผู้คนหันมาสนใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการระบาด

considering others 2 placeholder

คำค้นหาเกี่ยวกับ “โรคซึมเศร้า” เพิ่มสูงขึ้น
“ซึมเศร้า อาการ”
“ทดสอบ ซึมเศร้า”
“รักษาโรค ซึมเศร้า”

ข้อสรุปสำหรับแบรนด์

การที่แบรนด์แค่เห็นด้วยกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างนั้นยังไม่พอ แต่ยังต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์หลากหลายที่ผู้บริโภคพบเจอ และหยิบยื่นความช่วยเหลืออย่างจริงใจ 2 สิ่งนี้จะส่งผลกับประสบการณ์ที่แบรนด์คุณมอบให้กับลูกค้า ในเอเชียแปซิฟิก มีเพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่รู้สึกเชื่อมโยงกับโฆษณาที่พวกเขาเห็น (อ้างอิงจากรายงานของ Global Web Index) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่แบรนด์จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และเติบโต

 1. พิจารณาเส้นทางเฉพาะบุคคลของผู้บริโภคแต่ละราย (บางครั้งก็หมายถึงเส้นทางจริงๆ)

  IKEA ให้ส่วนลดตามระยะทางที่ลูกค้าเดินทางมาที่ร้าน

 2. สร้างการเข้าถึงให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้น และหาวิธีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ลึกขึ้น ผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์สนับสนุนความเสมอภาคแบบองค์รวม ไม่ใช่คิดเพิ่มเติมทีหลัง

  สยามพิวรรธน์ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างครอบคลุม โดยสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ทุพพลภาพ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 3. น้ำเสียงและจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญ อย่าชิงพูดเรื่องต้องห้ามไวเกินไป (เพราะอาจกลายเป็นการออกตัวแรง) แต่ให้แสดงการสนับสนุนเมื่อผู้ชมพร้อม

  องค์การสหประชาชาติ YouTube และ Tribeca Enterprises ร่วมกันใช้เครื่องมือ ads sequencing บน YouTube ในการเล่าเรื่องและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

2 เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น

การแพร่ระบาดทำให้เกิด Global Reset หรือการยกเครื่องขนานใหญ่ทั่วโลกที่เข้ามาทดสอบมนุษยชาติและค่านิยมของเรา ทำให้เราต้องนึกถึงคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน หลายคนมองหาวิธีที่จะทำประโยชน์ให้สังคม และอีกหลายๆ คนก็พยายามหาวิธีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อมองเห็นวิถีการบริโภคอุปโภคของตนเองในช่วงล็อกดาวน์ ผู้คนก็ได้หันกลับมาประเมินผลกระทบที่ตัวเองสร้างขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Environmental impact 1 placeholder alt

17x

การค้นหา “หน้ากากผ้า” เพิ่มขึ้น 17 เท่า
เมื่อเทียบกับ 65% ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการค้นหา “หน้ากาก”

Environmental impact 2 placeholder alt

+50%

การค้นหา “กระทง รีไซเคิล” เพิ่มขึ้น 50% เมื่อคนไทยมองหาวิธีนำของในบ้านกลับมาใช้ซ้ำในเทศกาลนี้

ความเชื่อมโยงกับชุมชน

การเว้นระยะห่างทางสังคมและการแยกกักตัวในกรณีต่างๆ ทำให้เกิดความต้องการเชื่อมโยงกับชุมชนในวงกว้างด้วยการเป็นผู้ให้

ความเชื่อมโยงกับชุมชน
Community connections 1 placeholder alt

คำค้นหาเกี่ยวกับ อาสาสมัคร เพิ่มขึ้น
“จิตอาสาภัยพิบัติ”
“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คือ”
“อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน”

Community connections 2 placeholder alt

คำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับ “บริจาค”
“บริจาค โควิด”
“บริจาค เสื้อผ้า 2563”
“บริจาค ผม 2563”

Community connections 3 placeholder alt

คำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับ “ตู้ปันสุข”
“ตู้ปันสุข มีที่ไหนบ้าง”
“ตู้ปันสุข เชียงใหม่”
“ตู้ปันสุข ใกล้ฉัน”

ข้อสรุปสำหรับแบรนด์

เทรนด์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม แต่หมายถึงการเชื่อมโยงคุณค่ากับผู้บริโภค (และสำหรับผู้บริโภค) การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลทั้งด้านการใช้งานและด้านความรู้สึกเป็นสิ่งที่ต้องทำกันอยู่แล้ว สำหรับตอนนี้ อีกสิ่งที่สำคัญคือการสนับสนุนชุมชนของพวกเขาอย่างเต็มที่และนำความยั่งยืนมาใช้กับธุรกิจของคุณ ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานฉบับเต็ม

 1. สร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคเชื่อมต่อถึงกันและเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม

  Converse เชิญชวนเหล่าศิลปินมาสร้างสรรค์ผลงานบนกำแพงด้วยสีที่ดูดซับสารพิษในอากาศ ในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยด้วย

 2. เผยค่านิยมทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติภายในผ่านการสร้างแบรนด์ภายนอก

  AIS ช่วยให้ผู้บริโภคกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยนำเสนอถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศไทย

3 เห็นตัวตนในทุกแง่มุม

การแพร่ระบาดทำให้เกิดบริบทใหม่ๆ เช่นการทำงานที่บ้านและกิจวัตรที่เปลี่ยนไป เส้นแบ่งระหว่างบทบาทต่างๆ เริ่มไม่ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการที่ไม่แน่นอน ในเวลาที่ไม่แน่นอน

ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

หลายคนเจอปัญหากับการที่ต้องทำทั้งงานหลักและงานบ้านในที่เดียวกัน ทำให้ผู้คนเริ่มมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลา และให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างประสิทธิผลมากขึ้น

ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิผล
placeholder for whole selve 3 image

+25%

การค้นหาเกี่ยวกับการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 25% (พุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงล็อกดาวน์)

placeholder for whole selve 3 image

+34%

การค้นหา “เก้าอี้ทำงาน” เพิ่มขึ้น 34%

placeholder for whole selve 3 image

1.5X

การค้นหาบน YouTube เกี่ยวกับ "โซลูชั่นการประชุมทางวิดีโอ" เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

ดูแลตัวเองในทุกด้าน

ผู้บริโภคพยายามรักษาความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และกำลังใจ รวมถึงหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง

ดูแลตัวเองในทุกด้าน
placeholder for whole selve 4 image

+37%

การค้นหาเกี่ยวกับ "เซรั่ม" เพิ่มขึ้น 37% (เทียบกับการค้นหาเกี่ยวกับการดูแลผิวทั่วไปที่เพิ่มขึ้น 13%)

placeholder for whole selve 5 image

+60%

การค้นหา "โยคะ" บน YouTube เพิ่มขึ้น 60%

เข้าใจความเชื่อและความชอบเฉพาะบุคคล

แบรนด์ถูกคาดหวังให้ตระหนักถึงความเชื่อและความชอบเฉพาะบุคคลที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

เข้าใจความเชื่อและความชอบเฉพาะบุคคล
placeholder for whole selve 7 image

+173%

การค้นหา “plant-based diet” หรือ
อาหารที่ทำจากพืช เพิ่มขึ้น 173%

placeholder for whole selve 7 image

การค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับ "น้ำตาลน้อย" ที่ครอบคลุมทั้งอาหารและอุปกรณ์ทำอาหาร
“หม้อหุงข้าว ลดน้ำตาล”
“ผลไม้ น้ำตาลน้อย”
“อาหารลดน้ำตาลในเลือด”

placeholder for whole selve 7 image

การค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับโฟมล้างหน้าที่มีความเฉพาะเจาะจง
“โฟมล้างหน้า ลดสิว”
“รีวิว โฟมล้างหน้า”
“โฟมล้างหน้า ผู้ชาย”
“โฟมล้างหน้า ผิวแพ้ง่าย”
“โฟมล้างหน้า ญี่ปุ่น”

ข้อสรุปสำหรับแบรนด์

ผู้คนเข้าหาแบรนด์ด้วยตัวตนทุกด้านของเขา ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้บริโภค ลองคิดดูว่าคุณจะเปลี่ยนบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมได้อย่างไร ยิ่งคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากก็จะยิ่งมีโอกาสทางธุรกิจมาก

 1. ปรับเปลี่ยนโซลูชั่นทางธุรกิจและการตลาดของคุณให้เข้ากับวิถีชีวิตและความต้องการของลูกค้า

  แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในไทยรายหนึ่งใช้คีย์เวิร์ดแบบ Broad Match เพื่อจับความต้องการเมื่อมีลูกค้าค้นหาคำว่า "ครีมลดริ้วรอยรอบดวงตา" และใช้ Responsive Search Ad เพื่อเพิ่ม Conversion

 2. ทบทวนธุรกิจของคุณ

  Google ช่วยให้ผู้ขายใช้ช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น โดยให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันบน Google My Business เพิ่มข้อมูลลงในข้อมูลธุรกิจ

4 แสวงหาความสุข

ในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาด ผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการพักผ่อน และแสวงหาความสุข ผู้บริโภคต่างชื่นชอบแบรนด์ที่มอบความสุขและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้พัก

เวลาพักผ่อน

ความต้องการความสบายใจและคลายเครียด คือแรงผลักดันหลัก ที่ทำให้การบริโภคสื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เวลาพักผ่อน
placeholder image for sweet relief 1 downtime 1

คนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย (ที่ไม่ใช่การทำงาน)
3.7 ชม. ต่อวัน ก่อนโควิด-19
4.6 ชม. ต่อวัน ในช่วงที่การล็อกดาวน์เข้มงวดที่สุด
4.3 ชม. ต่อวัน หลังคลายล็อกดาวน์

placeholder image for sweet relief 1 downtime 2

+90%

เวลาในการรับชม “หนังตลก” บน YouTube เพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบกับปีก่อน

placeholder image for sweet relief 1 downtime 3

+125%

การค้นหา “เก้าอี้ เกมมิ่ง” เพิ่มขึ้น 125%

งานอดิเรกเล็กๆ

หลายคนมองหาวิธีใช้เวลาพักผ่อนในรูปแบบใหม่ๆ

งานอดิเรกเล็กๆ
placeholder image for sweet relief 2 small indulgences 1

+335%

การค้นหา “จักรเย็บผ้า” เพิ่มขึ้น 335%

placeholder image for sweet relief 2 small indulgences 2

+81%

การค้นหา “การทำอาหาร” บน YouTube เพิ่มขึ้น 81%

placeholder image for sweet relief 2 small indulgences 3

+20%

การค้นหา “ปลูก” เพิ่มขึ้น 20%

แบ่งปันความรัก

เมื่อการเว้นระยะห่างทางสังคมกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ คนไทยจึงหาวิธีใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนที่รักอย่างสร้างสรรค์

แบ่งปันความรัก
placeholder image for sweet relief 3 sharing love 1

+105%

การค้นหา “เล่นเกมกับเพื่อน” เพิ่มขึ้น 105%

placeholder image for sweet relief 3 sharing love 2

การค้นหายอดนิยมสำหรับ “ให้เพื่อน”ในปีนี้ ได้แก่
"ของขวัญ ให้เพื่อน"
"โอนเงิน ให้เพื่อน"
"ให้กำลังใจ เพื่อน"

placeholder image for sweet relief 3 sharing love 3

+23%

การค้นหา “สำหรับเด็ก” บน YouTube เพิ่มขึ้น 23%

ข้อสรุปสำหรับแบรนด์

ผลที่แบรนด์ได้จากการสร้างเซอร์ไพรส์และความประทับใจคือความรักจากผู้บริโภค โดยเฉพาะเมื่อความสุขนั้นเกิดจากความเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคที่ไม่เหมือนกันอย่างถ่องแท้

 1. มอบความสนุกแบบเฉพาะบุคคล

  Google เอาใจแฟน Avengers ด้วยผลการค้นหาสุดเซอร์ไพรส์เมื่อพวกเขาค้นหาตัวละครในภาพยนตร์

 2. ตลกอย่างมีสไตล์

  Mars หาคำค้นที่ฟังดูน่าประหลาดบน Google Search และ ส่งช็อกโกแลตให้กับคนที่ตกอยู่ใน “สถานการณ์จนมุม”

5 ความแน่นอนในอนาคต

ในปีที่ไม่มีใครคาดการณ์เช่นนี้ ผู้คนต่างมองหาสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้เพื่อทำให้รู้สึกชีวิตมั่นคงมากขึ้น หลายคนเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตและลดความเสี่ยงในชีวิต และในขณะเดียวกันนั้นก็มองหาความมั่นใจจากแบรนด์ต่างๆ

อยู่ให้รอดและให้รุ่ง

ผู้คนเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงทางด้านการเงินและการหาอาชีพเสริม

อยู่ให้รอดและให้รุ่ง
placeholder image for future proofing 1 - economic prospects 2

6x

การค้นหา “เรียน ออนไลน์" ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6 เท่า

placeholder image for future proofing 1 - economic prospects 2

+72%

การค้นหา “เปิดพอร์ต” เพิ่มขึ้น 72%

placeholder image for future proofing 1 - economic prospects 2

คำค้นหายอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์
“ขายของออนไลน์ อะไรดี”
“วิธีขายของออนไลน์ให้ขายดี”
“แอพแต่งรูปขายของออนไลน์”

การดูแลสุขภาพ

ผู้คนใส่ใจสุขภาพมากทั้งในเชิงรุกและเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

การดูแลสุขภาพ
placeholder image for future proofing 2 - health management 1

+80%

เวลาในการรับชมวีดีโอออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน

placeholder image for future proofing 2 - health management 2

+80%

การค้นหาวิตามินเพิ่มขึ้น 80% โดยพุ่งสูงสุดในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิด-19

placeholder image for future proofing 2 - 3

+233%

การค้นหา “ฟ้าทะลายโจร” เพิ่มขึ้น 233% เมื่อมีกระแสว่าพืชชนิดนี้ช่วยป้องกัน และบรรเทาอาการจากเชื้อไวรัสโคโรนา

ข้อสรุปสำหรับแบรนด์

เมื่อคุณวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการสื่อสาร อย่าลืมว่าลูกค้ากำลังต้องการความสบายใจ ความเสี่ยงต่ำ และการวางแผนล่วงหน้า อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานฉบับเต็ม

 1. สื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า แต่ต้องไม่มากเกินไป

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอปฮิต 13 อันดับแรกรวมกันมีจำนวนคำมากกว่าหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ทุกภาครวมกันเสียอีก

 2. สร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยงให้ผู้บริโภค

  Family Mart ประเทศไทยนำเสนอร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้ในพื้นที่
  ที่มีการกักตัว โดยที่ยังคงการเว้นระยะห่างทางสังคมเอาไว้

Google Trends, 1 Jan 2020-31 Oct 2020 vs. 1 Jan 2019-31 Oct 2019

Scroll more squiggly icon

Scroll More