เอพี (ไทยแลนด์) เพิ่ม lead อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Smart Display Campaign

มิถุนายน 2562

ผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลาในการออกแบบโฆษณาออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด มาดูกันว่า เอพี ไทยแลนด์ ใช้ Machine Learning และ Smart Display Campaign เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้มีแนวโน้มจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาได้อย่างไร


ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ผุดตัวขึ้นใหม่มากมาย เห็นได้จากการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น 69% และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้น 5.1%1 เมื่ออุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเติบโตขึ้น การแข่งขันก็สูงขึ้นตามเช่นกัน

ขณะเดียวกันในฝั่งของผู้บริโภค กลุ่มผู้มีแนวโน้มจะซื้อที่พักอาศัยจะทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายมากขึ้น จากการวิจัย พบว่า 84% ของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ชาวไทยทำการศึกษาหาข้อมูลในช่องทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งช่องทางก่อนตัดสินใจซื้อ2

ด้วยเหตุนี้ เอพี ไทยแลนด์ หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย และมายด์แชร์ (Mindshare) เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร (Media Agency) จึงร่วมกันตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อชี้ชวนให้พวกเขาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายของเอพี

Google Ads: เอพี (ไทยแลนด์) เพิ่ม lead อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Smart Display Campaign

เอพีหันมาใช้ Smart Display Campaign เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแคมเปญ 70-80 แคมเปญของเอพี ที่มายด์แชร์กำลังบริหารอยู่พร้อมๆกัน และเข้าถึงผู้บริโภคในขณะที่กำลังทำการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ Machine Learning ของ Smart Display Campaign ทำการปรับโฆษณาดิสเพลย์ให้เข้ากับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ทำให้ เอพี สามารถสื่อสารข้อความที่ตรงจุดกับความต้องการของผู้บริโภคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีหลากหลาย และเฉพาะตัว เช่น ขนาดห้อง งบประมาณ รสนิยม และไลฟ์สไตล์

Smart Display Campaign ช่วยสร้าง lead มากกว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลอื่น ๆ ที่เอพีใช้ในแคมเปญเดียวกันถึง 2 เท่า และ ลด Cost per lead ลงถึง 30% Smart Display Campaign ทำให้เอพีประสบความสำเร็จ ในการเพ่ิมยอดจองล่วงหน้าสำหรับโครงการนี้สูงถึง 4.2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดจองล่วงหน้าที่สูงที่สุดเป็นประวัติการของเอพี นอกจากนั้นแล้ว Smart Display Campaign ยังช่วยประหยัดเวลา ทำให้ทีมไม่ต้องดูแลและปรับโฆษณาด้วยตนเองทีละรายการ

AP Thailand Smart Displpay Campaign

Machine Learning ช่วยให้แบรนด์ และเอเยนซี่สามารถสร้างโฆษณาดิสเพลย์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เอพีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาที่เหมาะสมด้วยโฆษณาที่ตรงใจผู้บริโภค ในอนาคตเอพี และมายด์แชร์ จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งการรับส่งข้อความเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคแต่ละรายได้พบกับที่พักอาศัยที่ใช่สำหรับพวกเขา

แหล่งที่มา

1 Global Property Guide, Thailand’s house prices rising strongly again, 2018

2 ORC International, Thai Consumer Real Estate Path to purchase, 2018