ซ่อนโฆษณานี้สำหรับดิสเพลย์

มีนาคม 2556

ซ่อนโฆษณานี้ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสร้างความประทับใจแรกพบอันยอดเยี่ยม เครื่องหมาย "x" ขนาดเล็กที่มุมขวาบนของหน่วยโฆษณาทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกไม่ดูโฆษณาที่ตนไม่สนใจ ซึ่งหมายความว่านักการตลาดจะได้เรียนรู้ว่าแบรนด์ของตนเป็นที่สนใจของใครบ้าง แล้วจึงสื่อข้อความให้สอดคล้อง นอกจากนี้ยังทำให้นักการตลาดจ่ายให้เฉพาะการแสดงผลที่มีความหมายเท่านั้น ซึ่งก็คือการจ่ายตามจำนวนที่มีการดูโฆษณา

คืออะไร

 

ซ่อนโฆษณานี้เป็นคุณลักษณะที่ผู้ใช้ควบคุม เราจะวาง [x] ไว้ที่ด้านบนของโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ที่ใช้รีมาร์เก็ตติ้งและคุณลักษณะตามความสนใจโดยอัตโนมัติ ผู้บริโภคเพียงคลิกหรือแตะ [x] แล้วเราจะนำแคมเปญนั้นออกจากรายการโฆษณาที่เป็นไปได้ของผู้บริโภค

เหตุใดจึงควรใช้

การใช้ซ่อนโฆษณานี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการโฆษณาของคุณ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องแบรนด์ด้วยการให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมโฆษณาที่ตนเห็นได้มากขึ้น คุณลักษณะนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณขายเกินจุดปิดการขายอีกด้วยโดยการลดข้อความซ้ำซ้อนที่แสดงต่อลูกค้าที่ทำการซื้อไปแล้ว

รายละเอียด

ปัจจุบันคุณลักษณะนี้ใช้กับโฆษณาแบบเต็มช่องที่ไม่ใช่โฆษณาแบบข้อความที่ใช้รีมาร์เก็ตติ้งและคุณลักษณะตามความสนใจเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับโฆษณาที่อยู่ในแคมเปญอื่นด้วยหรือโฆษณาที่แสดงโดยเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลด PDF

การวัดผลและระบุแหล่งที่มาหลากหลายช่องทาง