เครื่องมือจาก Google

วางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมด้วยเครื่องมือจาก Google ที่บอกแนวโน้มและข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก

Google Trends

แหล่งข้อมูลเรียลไทม์ในการวัดพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคและดูข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง มองภาพตลาดขึ้นลงและแนวโน้มต่างๆ ได้อย่างชัดเจนพร้อมสีสันสดใส

Test My Site

เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ทำผู้ใช้กว่าครึ่งหลุดมือเมื่อต้องใช้เวลาโหลดนาน มาทดสอบกันว่าเว็บไซต์ของคุณเร็วแค่ไหนและรับเคล็ดลับในการทำเว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้น

Display Benchmarks

ดูข้อมูลเปรียบเทียบในวงการแบบล่าสุดสำหรับแคมเปญดิสเพลย์ กรองได้สะดวกตามประเทศ ปรเภทธุรกิจ ขนาดโฆษณา และรูปแบบโฆษณา

Consumer Barometer

เกาะติดบทบาทของแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกระบวนการซื้อของผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงพิจารณาไปจนถึงการซื้อจริง ดูข้อมูลได้มากกว่า 45 ประเทศและผลิตภัณฑ์ 10 หมวดหมู่

Market Finder

เครื่องมือนี้ช่วยระบุตลาดทั่วโลกที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางควรเจาะ พร้อมสารพันข้อมูลรวมทั้งข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึกที่ใช้ในการทำแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

Speed Scorecard

เครื่องมือใหม่ช่วยคำนวณว่าเว็บไซต์ของคุณใช้เวลาโหลดนานแค่ไหน ซึ่งความเร็วของเว็บไซต์จะส่งผลอย่างมากต่ออันดับที่เว็บจะปรากฎบนผลการค้นหา