ข้อมูลและการวัดผล

ข้อมูลและการวัดผล

ข้อมูลและการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นภาพว่าผู้บริโภคมีประสบการณ์ต่อแบรนด์ของคุณอย่างไรในแพลตฟอร์มต่างๆ ทำความเข้าใจวิธีรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นการเติบโตโดยใช้คุณค่าเป็นตัวชี้นำในการวัดผล