ทดสอบเว็บไซต์ของฉัน

พฤศจิกายน 2560

วัดความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และประเมินผลกระทบที่เวลาในการโหลดมีต่อผู้เข้าชม

 

ผู้บริโภคคาดหวังว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่จะโหลดได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ 53% จะออกจากหน้าเว็บที่ใช้เวลาโหลดนานกว่า 3 วินาที 

เครื่องมือ "ทดสอบเว็บไซต์ของฉัน" ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจในการวัดความเร็วของเว็บไซต์ของตนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเมินผลกระทบที่เวลาในการโหลดมีต่อผู้เข้าชม เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และรับรายงานที่กำหนดเองฟรีที่มาพร้อมคำแนะนำง่ายๆ ในการปรับปรุงความเร็วของเว็บไซต์

การตลาดวิดีโอในไทยแนวใหม่: ความสนใจคือที่สุดของการเข้าถึงผู้บริโภค