บทที่ 2: การค้นหาในแอป

ตุลาคม 2559

ระบบการค้นหาในแอปที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพคือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้พบสิ่งที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มคุณค่าให้คุณลักษณะการค้นหาในแอปได้ด้วยหลักการต่อไปนี้

6. แสดงช่องค้นหาให้เห็นเด่นชัด

 

ผู้ใช้ที่ต้องทำหรือต้องการอะไรบางอย่างในใจมักจะมองหาช่องค้นหาก่อน โดยมักจะใช้การค้นหาแทนที่จะเปิดดูส่วนต่างๆ ในแอป แอปที่ไม่วางช่องค้นหาไว้ให้เห็นเด่นชัดอาจทำให้ผู้ใช้หงุดหงิดและเสียเวลาได้

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 8

7. ใช้การจัดทำดัชนีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

ผลการค้นหาที่แสดงนั้นต้องมีประโยชน์ต่อผู้ใช้จริง ความถี่ในการใช้คุณลักษณะการค้นหาเพื่อทำอะไรบางอย่างแบบเจาะจงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ใช้คาดหวังให้การค้นหาทำงานได้อย่าง Google ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ที่ควรเพิ่มเข้าไปก็คือการแก้ไขการสะกดอัตโนมัติ การตรวจจับรากคำ การคาดการณ์ข้อความล่วงหน้า และการแนะนำขณะกำลังพิมพ์ข้อความ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ของผู้ใช้ได้ แถมยังช่วยประหยัดเวลาค้นหาและทำให้ผู้ใช้จดจ่ออยู่กับการกระทำที่เป็น Conversion ต่อไปด้วย

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 9

8. ให้ตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง

ผู้ใช้อาจเลือกไม่ถูกเมื่อผลการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องและ/หรือมีมากเกินไป ตัวเลือกการกรองและการจัดเรียงจะช่วยให้ผู้ใช้จำกัดการค้นหาให้แคบลงและเป็นระเบียบมากขึ้น แทนที่จะต้องมาคอยเลื่อนดูผลการค้นหามากมาย (เกินจำเป็น) หลายหน้าบนหน้าจอเล็กๆ

TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 10
TWG_MobileAppDesign_inline_030116_Artboard 11
บทที่ 1: การนำทางและการสำรวจในแอป