Cannes Lions 2016'nın son Lightning Talks bölümünde, sektör uzmanlarının katıldığı bir panelde bu yılki Future Lions yarışmasının kazananlarının da bulunduğu bir seyirci kitlesinin önünde reklamcılıkta yaratıcılığı yeniden canlandırmak için yeni yeteneklerin önemi tartışıldı.

Bu yılki festivalin son Lightning Talk bölümünde, seyirciler arasında 2016 Future Lions yarışmasının kazananları da vardı. Sahnede Google Zoo Kreatif Strateji Direktörü Chris McCarthy, AKQA Grup Kreatif Direktörü Ian Wharton ve WPP Kreatif Direktörü John O’Keeffe reklamcılık sektöründe yeni fikir ve yeni yeteneklere duyulan güçlü ihtiyacın çeşitli yönleri hakkında konuştu.

Future Lions'ın sponsoru AKQA’dan Ian Wharton kendisi için festivalin en heyecan verici kısmının yarışma olduğunu dile getirdi. Future Lions, gelecek nesli kutlayarak hem yarışmacıları yaratıcılıkları için ödüllendiriyor hem de tüm sektöre gözlerini gelecekten ayırmamaları gerektiğini hatırlatıyor. 11.'si düzenlenen Future Lions, dünya çapında farklı bilim dalları ve okullardan toplam 85 öğrenciyi ödüllendirdi. 2016 yılı, 69 ülkeden 1.900 katılımcıyla bu zamana kadarki en rekabetçi yıl oldu. Bu öğrencilerin aşması gereken zorluk, yarışmanın başlangıcından beri genel anlamda değişmedi: insanları üç yıl önce mümkün olmayan bir şekilde bir markaya bağlamak.

The best work doesn’t happen by accident, it happens because there’s a committed creative agency and a committed client.

John O’Keeffe, Chief Creative Officer, WPP

Bu yılın kazananlarının ortak bir özelliği yalnızca eğlence, duygu veya bilgi sağlama değil, gerçek bir yarar sağlama isteğiydi. Çoğu katılımcının bunu son teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmesi nedeniyle John O’Keeffe'in veri ve teknolojinin yaratma sürecindeki rolü hakkında görüşleri şöyleydi: "Her zaman daha yaratıcı olana yönelirim ve temel bir fikriniz olmadığı sürece insanların dikkatini yalnızca bir-iki gün çekebileceğinizi, sonrasında da bunun kaybolacağını düşünürüm". Fikir ayrılığı hakkında kendi bakış açısını paylaşan Ian Wharton, bir fikrin oluşumu sırasında verilere fazla bağlı kalmanın tehlikeli olduğunu belirtiyor ve iyi fikirlerin beklenmeyen anlarda ortaya çıktığını, her zaman geçmiş eğilimlerle bağdaşmayabilen hayal gücü atılımları gerektirdiğini ekliyor. İki konuşmacı da verilerin bazı durumlarda yaratım süreci için faydalı olabildiğini düşünüyor; özellikle de içgörülerin, hayal gücüne ket vurmak yerine destek olduğu durumlarda.

Yarışma, katılımcıların istedikleri markayı temsil etmesine olanak sağladığından Future Lions'ın henüz müşteri ilişkilerini ele alma fırsat olmadı. Kalite isteyen ve iyi fikirleri desteklemeye hazır müşterilere sahip olmanın ne denli önemli olduğunu sahnedeki herkes kabul etti. John O’Keeffe, "En iyi çalışmalar şans eseri ortaya çıkmaz, kendini bu işe adamış bir yaratıcı ajans ve bağlı bir müşteri olduğunda ortaya çıkar" sözleriyle ajans-müşteri ilişkisinde her iki taraf için de cesur olmanın ve risk alabilmenin önemini vurguluyor.

Future Lions, Future Talent

Ian Wharton için yarışma katılımcılarının en heyecan verici yönlerinden biri, sektörde uzun süredir bulunan uzmanların sahip olduğu bilgilere veya en iyi uygulamalara sahip olmaması. Öğrencilerin gelecekteki başarılarında kritik öneme sahip diğer bir unsur ise çeşitli becerileri ne kadar benimsedikleridir. Örneğin kazananlardan biri, sektöre girerken en büyük umudunun çeşitli departmanlar ve bilim dalları genelinde bilgi edinme şansı olduğunu söylüyor. Sektörde artış gösteren bir uzmanlık döneminden sonra, Ian bu iddialı ruhun iyi bir şey olduğunu belirterek gelecekte "yaratıcılıklarının sınırlarını keşfetmeyi reddeden kişilerin hızlı bir şekilde geride kalacağını" tahmin ediyor.