Video reklamlar = görüntü + ses + hareket. Bunlardan biri eksik olursa ne olur? Görülemeyen ve duyulamayan bir video reklam etkili olabilir mi? Bu soruya cevap vermek için YouTube reklamlarının görüntülenebilirlik ve duyulabilirlik bakımından etkisini gösteren toplu verilere bakalım.

Video reklam denince akla görüntü, ses ve hareket gelir. Peki reklamınız sesi duyulmadan görüntülenirse ne olur? Veya görüntü olmadan yalnızca sesi duyulursa?

Görüntü ve sesin YouTube reklamlarının etkisindeki payını anlamak için binden fazla reklamdan elde edilen toplu YouTube verilerini inceledik.

Video reklamlar görüntü (görüntülenebilirlik*) ya da ses (duyulabilirlik**) olmadan da etkili olabilir mi? Sorunun kısa yanıtı evettir.

Ancak reklamlar, görüntü ve ses bir arada olduğunda çok daha etkilidir.

YouTube'da görüntülenebilirlik ve duyulabilirliğin reklamların yarattığı etkideki payını görmek için aşağıda yer alan beş grafiğe göz atın.

YouTube'da duyulabilir ve görüntülenebilir reklamlar için marka bilinirliğindeki farklılıklar

Marka bilinirliği, reklamları hem gören hem de duyan kullanıcılarda, onları yalnızca gören veya yalnızca duyanlara kıyasla daha yüksek.

Kaynak: Google TrueView Brand Lift araştırmaları Ağustos-Eylül 2016, Global, tek gösterim için kullanıcı verileri. Veriler, izleyicilerden oluşan her grup için kontrol grubuna kıyasla ek farklılıkların oranını gösteriyor.

YouTube'da duyulabilir ve görüntülenebilir reklamlar için reklam hatırlanabilirliğindeki farklılıklar

Reklam hatırlanabilirliği, reklamları hem gören hem de duyan kullanıcılarda, onları yalnızca gören veya yalnızca duyanlara kıyasla daha yüksek.

Kaynak: Google TrueView Brand Lift araştırmaları Ağustos-Eylül 2016, Global, tek gösterim için kullanıcı verileri. Veriler, izleyicilerden oluşan her grup için kontrol grubuna kıyasla ek farklılıkların oranını gösteriyor.

YouTube'da duyulabilir ve görüntülenebilir reklamlar için üzerinde düşünmedeki farklılıklar

Üzerinde düşünme, reklamları hem gören hem de duyan kullanıcılarda, onları yalnızca gören veya yalnızca duyanlara kıyasla daha yüksek.

Kaynak: Google TrueView Brand Lift araştırmaları Ağustos-Eylül 2016, Global, tek gösterim için kullanıcı verileri. Veriler, izleyicilerden oluşan her grup için kontrol grubuna kıyasla ek farklılıkların oranını gösteriyor.

YouTube reklamlarının görüntüleme süresine göre marka performansı

Marka bilinirliği, reklam hatırlanabilirliği ve üzerinde düşünme, reklamları 3 saniyeden uzun bir süre izleyen kullanıcılarda daha yüksek.

Kaynak: Google TrueView Brand Lift araştırmaları Ağustos-Eylül 2016, Global, tek gösterim için kullanıcı verileri. Veriler, izleyicilerden oluşan her grup için kontrol grubuna kıyasla ek farklılıkların oranını gösteriyor.

YouTube'da video reklamların görüntü ve ses durumu

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, Global, Ağustos 2016 (YouTube reklamları için hacim en az %10 olduğunda)

Reklamların yalnızca gösterilmesi yeterli olmaz. Reklamlar görüntü ve ses bir arada olduğunda daha etkilidir. Yani, izleyicilerin seyretmek ve dinlemek isteyeceği ilgi çekici reklamlar oluşturmak her zamankinden daha önemlidir.

*Görüntülenebilir: Reklam piksellerinin en az %50'sinin en az 2 saniye boyunca ekranda görüntülenebilir olması (Medya Derecelendirme Konseyi'nin görüntülenebilirlik tanımı)
**Duyulabilir: Reklam oynatılırken belirli bir noktada sesin en az %10 düzeyinde olması