Yükselen perakende kategorileri: Koronavirüs sırasında tüketicilerin artan ilgisini anlamak

Haziran 2020
COVID-19 arama verileri, ebeveynlik ihtiyaçlarının sürekli olarak değiştiğini gösteriyor