The Economist DoubleClick ile Dijital İşlerini Artırıyor

Varlıklı bir küresel okuyucu kitlesine hitap eden The Economist, envanter açısından tedarik yetersizliği yaşıyor ve genellikle yılın 4 ayında yok satıyordu. DoubleClick'in Kitle Genişletme özelliğini kullanan The Economist, artık kitlesine diğer yayıncılar üzerinden ulaşabiliyor, burada elde ettiği gösterimleri kendi envanteriyle birleştirebiliyor ve bunları, doğrudan reklamverenlere yeniden satarak kâr ediyor.

HEDEFLER
Envanter yetersizliği sorununu çözme
Değerli birinci taraf verilerinden para kazanma
Reklamverenlerin, Economist abonelerinden oluşan varlıklı küresel kitleye ulaşmasını sağlama
Abone sayısını etkili bir şekilde artırma
YAKLAŞIM
Web'de birinci taraf verilerini yeniden hedeflemek için DoubleClick for Publishers ile Doubleclick Bid Manager arasındaki sorunsuz entegrasyon kullanıldı
Hem müşteriler için hem de Economist markasını tanıtmak için Kitle Genişletme özelliği kullanıldı
Video gibi yeni biçimler kullanılarak tüketicilere ulaşıldı
SONUÇLAR
Kitle Genişletme satışlarında yıllık %90 büyüme sağlandı
Programatik reklam gelirinin %50'sinden fazlası Kitle Genişletme'den ve kitle hedefli tekliflerden elde ediliyor
Yeniden hedefleme, Economist web sitesine 7 milyon yeni okuyucu kazandırdı (hedef 650.000'di) ve 5.000'in üzerinde okuyucunun abone olmasını sağladı (hedef 2.000'di)
DoubleClick Customer Stories: The Economist

"Programatik reklam gelirimizin %50'sinden fazlası Kitle Genişletme'den, verilerimizi temel alarak oluşturduğumuz kitle hedefli tekliflerden ve DoubleClick Bid Manager özelliklerinden elde ediliyor."

 

- Ahswin Sridhar, Economist Dijital Ürün Gelirleri Küresel Başkanı, The Economist


Adreslenebilir TV Reklamcılığı: Daha İyi, Daha Kişisel TV ve Video Deneyimi Oluşturma