Giderek daha çok marka YouTube'u bir reklamcılık kaynağı ve pazarlama aracı olarak benimsiyor. Carlsberg Pazarlama Başkan Yardımcısı Morten Boye ve McDonald's Danimarka Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Kim Bagdonas Jørgensen YouTube'un, markaları için nasıl potansiyel oluşturduğunu açıklıyor.