Maksimum verimlilik ve erişim için medya satın alımlarınızı konsolide edin

Ekim 2019

Dijital dünyadaki sayısız gelişmeyle birlikte pek çok işletme reklamları daha düşük maliyetli ve verimli bir şekilde kullanmanın yollarını arıyor. Size önemli bir ipucu verelim; bu yollardan biri medya satın alırken birleştirilmiş bir yaklaşım benimsemekten geçiyor.

Akıllı telefon sektörünün liderlerinden Samsung, sene içinde yaptığı akıllı telefon lansmanlarında offline ve online kanallarda hem maksimum bilinirlik ve erişim hem de kampanyanın devamında maksimum satış hedefi ile stratejisini uygulamaya geçiriyor. Spesifik olarak online kanallarda ise e-ticaret sitesi için yeni kitlelere ulaşmayı ve buradan satış yapmayı ana hedefi olarak belirliyor.

Yayınlarında birçok mecrayı kullanmakta olan Samsung, bu mecralarda birbirinden bağımsız reklam gösterim frekansı uyguluyor ve bu da bir kişinin aynı reklamı olması gereken optimum seviyeden daha fazla görmesine neden olabiliyordu. Bununla birlikte marka, yayınlarını tek çatı altında toplayarak kampanya bütçesini en verimli şekilde kullanmak ve maksimum erişimi sağlamak istiyordu. Bu sebeple Samsung, yeni çıkan A Serisi telefonlarının görüntülü ve video yayınlarının medya satın alımlarını programatik yoluyla aynı çatı altında toplamaya karar verdi.

Display & Video 360 altında programatik yoluyla toplanan satın alımlarda amaç, yayın yapılan mecralar arasında ortak frekans yönetimi yapmak ve bu yolla maksimum erişimi sağlayarak kişi başına düşen erişim maliyetini azaltmaktı.

Ajansı Performics Türkiye ile birlikte yürütülen çalışmada, Display & Video 360 üzerinden yayıncılarla yapılan programatik anlaşmalar ve açık artırmalı alımlar sayesinde kampanya için yapılan tüm medya alımları, Display & Video 360 üzerinde markanın etkileşime geçmek istediği teknolojiyi yakından takip eden ve yeni telefon almak veya telefonunu yenilemek isteyen orta segment kitleye erişecek şekilde konsolide edildi.

Bu sayede satın alım yapılan tüm envanterde geçerli olacak şekilde ortak frekans yönetimi yapılarak mecra yerine kişi bazlı reklam gösterim sayısı optimum seviyede tutuldu. Bu optimizasyondan açığa çıkan bütçe de yeni kitlelere ulaşmada kullanıldı. Tüm bunlar sayesinde aynı bütçeyle daha geniş bir kitleye en verimli seviyede reklam gösterimi yapılmış oldu.

“Kampanyalarımızda hedeflediğimiz kitlelere farklı mecralarda farklı frekanslarda ulaşıyorduk,” diyor Samsung Dijital Pazarlama Yöneticisi Mert Uygur. “Google Display & Video 360’ın bize sunduğu medya konsolidasyon olanağı sayesinde mecradan bağımsız kişi bazlı frekans aralığını belirleyebiliyoruz. Tüm mecralardaki yayınları ortak frekans altında yönetebilmek, medyanızı daha verimli kullanmayı mümkün kılıyor.”

A/B test metodunu kullanarak geleneksel rezervasyonlu kampanyalarla programatik satın almaları karşılaştıran Samsung, programatik yoluyla tekil erişimi %35 artırırken, erişim maliyetini %27 düşürdü. Toplam dönüşüm sayısında ise %14 artış gerçekleşti. “Display & Video 360 ile hem erişmek istediğimiz kitleye uygun sayıda reklam gösterdik hem de erişim ve dönüşüm maliyetlerimizi azalttık. Bu sayede hedeflerimize daha kolay ulaşabildik,” diye ekliyor Samsung Dijital Pazarlama Yöneticisi Mert Uygur.

“Tüm mecralardaki yayınları tek frekans altında yönetebilmek, medyanızı daha verimli kullanmayı mümkün kılıyor.”

- Göktay Böcek, Programmatic & Reserve Media Team Lead, Samsung

iOS uygulaması pazarlama çalışmalarında performans ve gizlilik için plan yapmanın 3 yolu