Programatik Direct: EMEA Trend ve Analizlerinin Ayrıntılı İncelemesi

Temmuz 2016

Bu yayın, Programatik Direct trendlerini inceleyen bir yayın serisinin parçasıdır. İnteraktif gündemimiz olan Programatik Direct Özelliğinin Durumu'nda (The State of Programmatic Direct) bu trendler hakkında daha fazla bilgi edinebilir, temalara ve sektörlere göre kendi grafiklerinizi oluşturabilirsiniz.

Aralık 2015'e kadarki 15 aylık dönemde DoubleClick Ad Exchange üzerinde global olarak alınıp satılan tüm Programatik Direct gösterimlerinin dörtte birinden fazlası EMEA bölgesinde gerçekleşti. Global pastanın bu diliminde, programatik reklamların satın alınması, satılması ve tüketilmesi bakımından inanılmaz bir çeşitlilik olduğunu gördük. Bu çeşitlilik, EMEA bölgesindeki kültürel ve teknolojik dağılımın bir yansımasıydı. Burada son derece heyecan verici DoubleClick verilerinden bazılarını paylaşacak ve bu verilerin yayıncılar, reklamverenler ve kullanıcılar açısından ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

Gösterimler: Küresel büyüme ile uyumlu

15 aylık dönemde EMEA'daki Programatik Direct gösterimleri iki kattan fazla artış gösterdi. Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık en çok sayıda gösterimin elde edildiği ülkeler oldu ve EMEA'daki toplam gösterim sayısının yaklaşık yarısı bu ülkelerde gerçekleşti. İnanılmaz bir büyümenin görüldüğü Ukrayna, Türkiye ve İspanya'da Programatik Direct gösterimlerinin sayısında yalnızca 12 ayda iki katın üzerinde artış görüldü.

Programatik Direct özelliğinin benimsenmesi EMEA ülkelerinin genel teknoloji profillerini ortaya koyuyor: Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık reklam teknolojisini şimdiden tam anlamıyla benimsemiş görünürken, Avrupa'nın güney ve doğu kesimleri bu teknolojiyle henüz tanışıyor. Bu bölgenin hızlı büyüme için çok ciddi bir potansiyel taşıdığı düşünülüyor.

Platformlar: Yanınıza alabilirsiniz

Masaüstü platform, satın alma işlemleri için bugüne kadar popülerliğini korumuş olabilir ancak reklamverenler ve yayıncılar mobil platforma doğru kayan tüketici trendini takip ettiğinden, Aralık 2014 - Aralık 2015 döneminde programatik pastanın masaüstü platforma ait diliminde, %15'in üzerinde bir daralma gerçekleşti.

İncelediğimiz 15 aylık dönemde EMEA bölgesinde mobil web platformunun toplam gösterim sayısındaki payı iki katın üzerinde artış gösterdi. Tablet web platformunda gösterim verilerine baktığımızda çok hızlı bir büyüme olduğunu gördüysek de bizi asıl şaşırtan, dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan resimdi. EMEA bölgesindeki gösterimlerde tüm gösterimlerin %10'undan fazlası tablet web ortamında gerçekleştirildi. Bu oran, dünya ortalamasının yaklaşık %45 üzerindedir.

Kategoriler: paraya dönüştürülebilen başlıca içerik

Bu kadar çok sayıda kullanıcı akıllı telefonlarında ve tabletlerinde ne yapıyor? En hızlı büyüyen yayıncı branşları Kitap/Edebiyat, Güzellik/Fitness ve Hobiler/Serbest Aktiviteler oldu. Bu büyüme söz konusu sektörlerde tüketicilerin İnternet'te bulunan tavsiye ve ipuçlarını arama eğilimiyle ilgili olabilir. Örneğin, güzellik ürünleri hakkında İnternet'teki yorumlara ve eğitici videolara başvurulması, spor ve egzersiz sektöründe giyilebilir cihazların popülerliği ve bilgisayar - elektronik eşya sektöründe e-Spor özelliğinin ve oyun akışı sitelerinin başarısı bu artışa ivme kazandırmış olabilir.

Habercilik ve Sanat ve Eğlence sektörü yayıncılarının çok sayıda alıcı ile bağlantı kurduğu görüldü. DoubleClick Ad Exchange'deki Programatik Direct gösterimlerinin %30'u bu sektörlerde gerçekleşti (global trendlerde de aynı sonuçlar görüldü). Bu durumun, reklamverenlerin Habercilik, Sanat ve Eğlence sektöründeki yayıncıların genellikle sağladığı başlıca içerikleri aramasının bir sonucu olduğu düşünülüyor.

EMEA'da özellikle dikkati çeken Bilgisayar ve Elektronik sektörü, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla %35'in üzerinde bir hızla büyüme kaydetti. Tablet web platformundaki yüzdelere benzer bir şekilde, bu oran da EMEA tüketicilerinin elektronik eşyalara dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla harcama yapmak istemesinin (ve reklamverenlerin bu tüketicilere ulaşmak için Programatik Direct özelliğini kullanmak istemesinin) bir sonucu olabilir.

Hızla değişen teknoloji haritası

EMEA bölgesine ait Programatik Direct verilerini incelerken yalnızca son iki yılda ne kadar çok değişiklik yaşandığını görmek çok şaşırtıcıydı. Bazı ülkelerin programatik olgunluğa henüz ulaşmadığı dikkat çekerken diğer ülkelerde çarpıcı bir büyüme görüldü. Her geçen gün daha çok sayıda kullanıcı günlük bilgiler almak ve hareket halindeyken karar vermek amacıyla akıllı telefon ve tabletlerini kullandığı için mobil platformda kesin bir büyüme kaydediliyor. Programatik alan, yeni teklif türleri ve işlev çeşitliliğinde artış ile çok daha gelişmiş bir ortam haline geldi. Stratejilerinde Programatik Direct özelliğine ciddi bir yer ayıran marka reklamverenlerinin sayısının sürekli arttığını görüyoruz.

Verileri izlemeye ve size bu alandaki en önemli sonuçları ve rakamları sağlamaya devam edeceğiz. Programatik Direct Özelliğinin Durumu adlı yeni interaktif raporumuzu ziyaret ederek kapsamlı ve global bir genel bakış edinebilir ve işinizle alakalı bölgelere, platformlara ve sektörlere dayalı özgün grafikler oluşturabilirsiniz. Programatik Direct özelliğinin dijital reklam platformunda alıcılarla satıcıların bağlantı kurmasına nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tüketicinin Programatik Direct Kılavuzu'nu (The buyer’s guide to Programmatic Direct) inceleyin.

Programatik Video Analiz Raporu