Matt Lawson

Matt Lawson

Vice President, Ads Marketing at Google

1 Bain/Google Marketing Leaders Study (Pazarlama Liderleri Araştırması), Global, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya'daki pazarlama ve reklamcılık medya ve teknolojisinde yönetici düzeyinde karar alıcı 516 katılımcı, Kasım 2017.