The Update: Reklam destekli interneti korurken kullanıcı gizliliğini geliştirmek

The Update: Reklam destekli interneti korurken kullanıcı gizliliğini geliştirmek

Series
The Update
Guests
Neha Khanna, Reklam Gizliliği Global Başkanı, Google
Mike Schulman, Reklam Gizliliği ve Güvenliği Başkan Yardımcısı, Google
Published
Kasım 2020

The Update'in bu bölümünde, Google'ın Reklam Gizliliği Global Başkanı Neha Khanna, Google Reklam Gizliliği ve Güvenliği Başkan Yardımcısı Mike Schulman ile, gizlilik ortamı hızla değişirken dijital reklamcılığı güvenli ve etkili tutmaya yönelik devam eden girişimler hakkında konuşuyor. Geleceğe hazırlanmak için bugün reklamverenlerin ve yayıncıların hangi adımları atabileceklerini tartışıyorlar.

0:01

[Verinin kullanılmasına ilişkin arkındalıkta değişim var.] >> MIKE: İnsanların, verilerinin kullanılmasına ilişkin

0:04

[Verinin kullanılmasına ilişkin farkındalıkta değişim var.] farkındalığının ve beklentilerinin değiştiğini gördük.

0:06

[Verinin kullanılmasına ilişkin farkındalıkta değişim var.] Ve bu gerçekten de iyi bir şey.

0:09

[Online gizlilik | %50] Bu konudaki ilginç veri noktalarından biri, “online gizlilik” için yapılan aramaların

0:12

[Online gizlilik | %50] dünya genelinde yıldan yıla %50’den fazla artmış olması.

0:18

[Neha Khanna | Reklam Gizliliği Global Müdürü, Google] [Mike Schulman | Reklam Gizliliği ve Güvenliği Başkan Yardımcısı, Google] >> NEHA: The Update’in bu bölümünde, Reklam Gizliliği

0:20

[Neha Khanna | Reklam Gizliliği Global Başkanı, Google] [Mike Schulman | Reklam Gizliliği ve Güvenliği Başkan Yardımcısı, Google] ve Güvenliği Başkan Yardımcısı Mike Schulman ile

0:23

[Reklam destekli interneti korurken kullanıcı gizliliğini iyileştirmek] Google’ın reklam destekli interneti korurken

0:25

[Reklam destekli interneti korurken kullanıcı gizliliğini iyileştirmek] kullanıcı gizliliğini iyileştirmek için yaptığı çalışmaları konuşacağız.

0:30

Mike, Google’daki Reklam Gizliliği ve Güvenliği görevinden biraz daha bahseder misin?

0:35

[Dijital reklamcılığın güvenli ve etkili olmasını sağlamak] Ekibim dijital reklamcılığın güvenli ve etkili olmasını sağlamaya

0:39

[Dijital reklamcılığın güvenli ve etkili olmasını sağlamak] odaklanmış durumda; böylece kullanıcılar, yayıncılar ve reklamcılar tarafından

0:41

[Reklamcılar] kullanılabilecek ve açık interneti desteklemeyi sürdürecek.

0:45

[Google’ın reklam ekibi gizliliğe yönelik artan endişelere nasıl karşılık verdi?] nasıl karşılık verdi?

0:46

[Google’ın reklam ekibi gizliliğe yönelik artan endişelere nasıl karşılık verdi?] Gizlilik Google için yeni bir öncelik değil.

0:50

Gizlilik Google için yeni bir öncelik değil.

0:52

Uzun zamandır odağımızda ve

0:54

yıllar içinde buna yönelik reklam ayarları

0:56

ve aktivite kontrolleri gibi çeşitli araçlar sunduk.

0:59

[Kişisel bilgilerinizi kesinlikle satmıyoruz.] Kişisel bilgilerinizi kesinlikle satmıyoruz ve

1:02

[Kişisel bilgilerinizi kesinlikle satmıyoruz.] [E-postalarınızı veya belgelerinizi reklamlar için kullanmıyoruz.] [Hassas bilgileri reklamlar için kullanmıyoruz.] e-postalarınızı, belgelerinizi ve ırk, din, cinsel yönelim gibi

1:06

[Kişisel bilgilerinizi kesinlikle satmıyoruz.] [E-postalarınızı veya belgelerinizi reklamlar için kullanmıyoruz.] [Hassas bilgileri reklamlar için kullanmıyoruz.] hassas bilgilerinizi reklamlar için kullanmıyoruz.

1:08

[Kullanıcılar şeffaflık ve kontrol sundukları sürece kişiselleştirilmiş reklamları tercih ediyor.] Kullanıcılar gizliliklerini korudukları, şeffaflık ve kontrol

1:11

[Kullanıcılar şeffaflık ve kontrol sundukları sürece kişiselleştirilmiş reklamları tercih ediyor.] sundukları sürece kişiselleştirilmiş reklamları

1:13

[Kullanıcılar şeffaflık ve kontrol sundukları sürece kişiselleştirilmiş reklamları tercih ediyor.] tercih ediyor.

1:15

[Kullanıcılar şeffaflık ve kontrol sundukları sürece kişiselleştirilmiş reklamları tercih ediyor.] Biz de şeffaflığı dijital reklamcılığın çalışma şekline

1:17

yönelik olarak artırmak, kullanıcılara ilave kontroller sunmak

1:19

ve insanların verilerinin kullanımına dair tercihlerine saygı gösterilmesini,

1:21

bunların istismar edilmemesini

1:24

ve görmezden gelinmemesini sağlamak adına adımlar attık.

1:26

Şeffaflık ve kontrolden biraz daha bahseder misin?

1:29

[Şeffaflık ve kontrolden biraz daha bahseder misiniz?] Bunların ikisi birbiriyle bağlantılı gibi gözüküyor.

1:34

[Kullanıcılar kendilerini ilgilendiren reklamları tercih ediyor.] Kullanıcıların, karşılarına rastgele çıkıyormuş gibi gözüken reklamlardan ziyade

1:37

[Kullanıcılar kendilerini ilgilendiren reklamları tercih ediyor.] kendilerini ilgilendiren reklamları tercih ettiğini sürekli olarak duyuyoruz.

1:40

[Kullanıcılar kendilerini ilgilendiren reklamları tercih ediyor.] Ancak asıl kaygılar insanlar anlayamadıkları reklamlarla

1:41

ilgili deneyimler yaşadığında ortaya çıkıyor.

1:45

Örneğin kendileriyle ilgili hangi bilgilerin kullanıldığının ve hangi şirketlerin

1:46

müdâhil olduğunun belirsiz olduğu durumlarda.

1:49

[Why this ad?] Bu yüzden biz de kullanıcıların reklamdaki bir simgeden

1:51

[Why this ad?] o reklamı neden gördüklerine dair bilgi alabildikleri

1:54

[Why this ad?] ve hatta o reklamı bir daha görmemeyi seçebildikleri

1:56

Why this ad gibi araçlar sunuyoruz.

1:59

Bu alanda, kullanıcılara reklamla ilgili olarak reklamcının onaylı adı gibi

2:02

bilgileri daha kapsamlı olarak vermek de dâhil olmak üzere

2:04

bu deneyime yönelik geliştirmeler yapacağız.

2:07

Mike, insanların gizliliğini korumaya ve tercihlerinin

2:11

suistimal edilmemesini sağlamaya yönelik önemli bir şeyden bahsettin.

2:14

[Kullanıcıların korunması gereken bazı unsurlar neler?] Kullanıcıların korunması gereken bazı unsurlar neler?

2:19

Bazı dijital reklamcılık şirketleri bireysel kullanıcılar hakkında veri toplamak

2:22

veya onları gizlice takip etmek için şeffaflıktan uzak teknikler kullanıyorlar.

2:25

Bir insanın kimliğini tespit etmek ve o kişiyi takip etmek için

2:28

tarayıcısı veya cihazı hakkında çok spesifik bilgiler toplamayı içeren

2:30

parmak izi alma, bu örneklerden sadece biri.

2:34

Ancak kullanılan ve açık şekilde belli olmayan; kullanıcıların beklediği

2:38

ve ihtiyaç duyduğu şeffaflık kontrolünü onlara sunmayan başka yöntemler de var.

2:41

[İnsanları izinleri olmadan takip etme girişimleri engellenmeli.] Bu insanları izinleri olmadan takip etme girişimlerinin

2:43

[İnsanları izinleri olmadan takip etme girişimleri engellenmeli.] mutlaka engellenmesi gerektiğine inanıyoruz.

2:48

Çeşitli reklamcı müşteriler ve yayıncı ortaklarla konuştuklarımın ışığında

2:50

çoğunun kullanıcılar adına doğru olduğunu yapmak

2:53

ve gizliliği önceliklendirmek istediğini biliyorum.

2:56

Ancak işe yönelik baskıların artması gibi bir gerçekle de karşı karşıyalar,

2:58

özellikle de koronavirüs varken.

3:02

[Kullanıcı gizliliğiyle temel reklamcılık gerekliliklerini sunma arasında bir taviz veriliyor mu?] Kullanıcı gizliliği ile pazarlamacıların ve yayıncıların

3:06

[Kullanıcı gizliliğiyle temel reklamcılık gerekliliklerini sunma arasında bir taviz veriliyor mu?] temel reklamcılık ve para kazanma gerekliliklerini sunabilmeleri

3:08

[Kullanıcı gizliliğiyle temel reklamcılık gerekliliklerini sunma arasında bir taviz veriliyor mu?] arasında bir taviz verildiğini görüyor musunuz?

3:11

[Kullanıcı gizliliğiyle temel reklamcılık gerekliliklerini sunma arasında bir taviz veriliyor mu?]

3:13

[Reklam destekli internet, kullanıcı güvenine bağlıdır.] Reklam destekli internetin kullanıcı güvenine bağlı olduğunun unutulmaması gerekir.

3:15

[Reklam destekli internet, kullanıcı güvenine bağlıdır.] Bu uygulamaların bazılarını kullanmaya

3:17

[Reklam destekli internet, kullanıcı güvenine bağlıdır.] ve geçmişin bazı deneyimlerini sunmaya devam edersek

3:19

[Açık internetin geleceği risk altında.] açık internetin geleceğini riske atmış olacağız.

3:23

[Açık internetin geleceği risk altında.] Reklam destekli interneti desteklerken

3:25

kullanıcı gizliliğini iyileştirmeye odaklanmış durumdayız.

3:28

Bu da bu temel reklam kullanım alanlarını sağlayabilmek için alternatif yöntemler

3:30

ve yeni teknolojiler bulmak anlamına geliyor.

3:32

İkisini de yapabileceğimize dair güvenim tam.

3:34

Üstelik bunu yapacak olan sadece Google değil,

3:36

bunu sağlamak için reklam ekosistemi

3:38

ve web standartları topluluğu içerisinde de çalışıyoruz.

3:42

Chrome Privacy Sandbox’ın bu planın önemli bir parçası olduğunu biliyorum.

3:44

Daha önce duymamış olanlar için bu,

3:46

[Privacy Sandbox] Chrome ekibinin web standartları topluluğuyla

3:48

[Privacy Sandbox] birlikte yönlendirdiği ve web’deki gizliliği

3:50

[Privacy Sandbox] üçüncü taraf tanımlama bilgilerinden daha iyi koruyan

3:54

[Privacy Sandbox] yeni bir teknoloji seti geliştirmeye yönelik bir girişim.

3:56

[Chrome Privacy Sandbox’taki son yenilikler neler?] Son yenilikler neler?

3:59

[Chrome Privacy Sandbox’taki son yenilikler neler?] Çok iyi bir gelişim söz konusu.

4:02

Privacy Sandbox’ın Ağustos ayında duyurulmasından bu yana

4:05

yeni API’ler için yayınlanan ve bu temel reklam kullanım alanlarının

4:08

bazılarını çözebilecek çeşitli teklifler var;

4:09

[Reklam seçimi] örneğin

4:10

[Reklam seçimi] reklam seçimi,

4:11

[Dönüşüm ölçümü] dönüşüm ölçümü,

4:12

[Dönüşüm ölçümü] sahtekârlığa karşı koruma gibi.

4:15

[sahtekârlığa karşı koruma gibi.] Ve tüm bunlar bireysel kullanıcılara dair herhangi bir bilgiyi açık etmeden

4:16

ve kimliği açığa çıkaran verileri

4:19

kullanıcının cihazında tutarak yapılıyor.

4:22

Reklam sahtekârlığıyla mücadele edebilecek güven işaretleri için

4:25

teklif edilen API’lerden biri zaten geliştiriciler tarafından kullanılmakta

4:28

ve yakında canlı olarak test edilen daha fazla API teklifi görmeyi bekliyorum.

4:32

Reklam ekibimiz bu diyaloğa ve tekliflerden bazılarına katkıda bulunuyor

4:35

ve önümüzdeki yıllarda onları kendi ürün yol haritamıza

4:36

dâhil etmeyi düşünüyoruz.

4:38

[Bunu tek başımıza çözemeyiz.] Ancak bunu tek başımıza çözemeyiz.

4:40

[Bunu tek başımıza çözemeyiz.] [Sektörden çözüm ortaklarının katılımına ihtiyacımız var.] Bunun başarılı olması için sektörden çözüm ortaklarının

4:41

[Sektörden çözüm ortaklarının katılımına ihtiyacımız var.] Bunun başarılı olması için sektörden çözüm ortaklarının

4:43

[Sektörden çözüm ortaklarının katılımına ihtiyacımız var.] katılımına gerçekten ihtiyacımız var.

4:45

[Sektörden çözüm ortaklarının katılımına ihtiyacımız var.] Başka şirketler tarafından da sunulan

4:50

[Sektörden çözüm ortaklarının katılımına ihtiyacımız var.] teklifleri görmek gerçekten güzel.

4:54

Reklam ekibi içerisinde, kullanıcı gizliliğini iyileştirirken bir yandan da

4:57

yayıncıların üretecekleri harika içeriklere fon sağlamak için ihtiyaç duydukları kazancı

4:59

elde etmelerini ve reklamcıların ürünlerini doğru kişiye

5:02

ulaştırabilmelerini sağlamak adına başka yaklaşımlar da arıyoruz.

5:05

[Reklamcı birinci taraf verisinin kullanılmasını destekliyoruz.] Örneğin, kullanıcılar verinin kullanımına dair şeffaflığa ve kontrole

5:09

[Siteler arasında daha ilgili ve işe yarayan deneyimler sunmak] sahip olduğu sürece, siteler arasında daha ilgili ve işe yarayan deneyimler

5:13

[Siteler arasında daha ilgili ve işe yarayan deneyimler sunmak] sunmak adına reklamcı birinci taraf verisinin kullanılmasını destekliyoruz.

5:16

sunmak adına reklamcı birinci taraf verisinin kullanılmasını destekliyoruz.

5:18

Aynı zamanda, reklamcılık ürünlerimizin kullanıcıların cihazından

5:20

ham veri toplamadan da çalışmasını sağlamak ya da veri olmadığında

5:23

gerekli boşlukları doldurmak için kullanabileceğimiz

5:26

makine öğrenmeye yatırım yapmayı da sürdürüyoruz.

5:29

Bugün bizi izleyen tüm pazarlamacılar ve yayıncılar için

5:32

[Pazarlamacılar ve yayıncılar birinci taraf verisine nasıl yatırım yapabilir?] birinci taraf verisine yatırım yapmaya dair vereceğin ipuçları neler?

5:34

[Kısa yol yok.] Burada gerçekten de bir kısa yol yok.

5:36

[Kısa yol yok.] Bir işletme bir müşteriyle ne kadar anlamlı

5:37

[Müşterilerle anlamlı, doğrudan ilişkiler] Bir işletme bir müşteriyle ne kadar anlamlı sahip olacağı fırsatlar da o kadar artar.

5:39

[Reklamcılar] Reklamcılar için

5:41

[Reklamcılar] müşteriniz hakkında bildiğiniz her şeyi kullanmanız ve böylece

5:44

[Reklamcılar] ilişkileri güçlendirerek onlar gibi yeni müşteriler bulmanız anlamına gelir.

5:45

[Yayıncılar] Yayıncılar için

5:48

[Yayıncılar] kullanıcılarınızı ve tercihlerini anlamanız ve böylece

5:49

[Yayıncılar] hem içerik hem de reklam açısından onlara yönelik

5:51

[Yayıncılar] daha iyi deneyimler yaratmanız anlamına gelir.

5:53

[g.co/MarketerPrivacyPlaybook | g.co/PublisherPrivacyPlaybook] İki yeni kılavuz yayınladık,

5:54

[g.co/MarketerPrivacyPlaybook | g.co/PublisherPrivacyPlaybook] biri pazarlamacılar

5:55

[g.co/MarketerPrivacyPlaybook | g.co/PublisherPrivacyPlaybook] biri de yayıncılar için

5:58

[g.co/MarketerPrivacyPlaybook | g.co/PublisherPrivacyPlaybook] bu konuda pek çok iyi öneri ve gerçek hayattan örnekler içeriyorlar.

6:01

[g.co/MarketerPrivacyPlaybook | g.co/PublisherPrivacyPlaybook] Herkesin bunlara göz atmasını öneriyorum.

6:04

Mike, Google’ın yaklaşımına dair pek çok şey paylaştın

6:07

ancak dijital reklam ekosistemi pek çok farklı şirketin

6:09

müdâhil olduğu son derece kalabalık bir ortam.

6:13

[Sektör kullanıcı deneyimlerini herkesi kapsayacak şekilde nasıl iyileştirebilir?] Kullanıcı deneyimlerinin, sadece Google’ın gösterdiği reklamlarla

6:15

[Sektör kullanıcı deneyimlerini herkesi kapsayacak şekilde nasıl iyileştirebilir?] sınırlı kalmadan, herkesi kapsayacak şekilde iyileşmesini nasıl sağlıyorsunuz?

6:20

[Sektörün bir araya gelmesi gerekiyor.] Yeni standartlar belirlemek için sektörün bir araya gelmesi gerekiyor.

6:23

[Sektörün bir araya gelmesi gerekiyor.] Sadece bir ya da iki şirketin uygulamalarını değiştirmesi yeterli değil.

6:26

[Sektörün bir araya gelmesi gerekiyor.] Geçtiğimiz yıl, verinin reklamlar için kullanımı konusunda

6:28

sektör genelinde gizlilik normlarına yönelik bir teklif paylaştık

6:30

ve şimdi de aldığımız geri bildirime dayanarak bunu revize ediyoruz.

6:34

[Ads Transparency Spotlight] İnsanlara web’de gördükleri reklamlarla ilgili

6:37

[Ads Transparency Spotlight] detaylı bilgi veren yeni bir araç üzerinde de çalışıyoruz.

6:39

[Ads Transparency Spotlight] Adı Ads Transparency Spotlight

6:40

[Ads Transparency Spotlight] ve şu anda Chrome web mağazasındaki bir uzantı olarak

6:42

herkes tarafından denenebiliyor.

6:44

Herkesin geri bildirimini merakla bekliyoruz,

6:45

düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

6:46

Verdiğin bilgiler için teşekkürler Mike.

6:47

Harika bir söyleşiydi.

6:49

Son olarak paylaşmak istediğin bir şeyler var mı?

6:53

Bence şu anda pek çok insan huzursuz hissediyor olabilir.

6:54

[Bir geçiş dönemi] Bir geçiş dönemindeyiz,

6:56

[Bir geçiş dönemi] gizlilik ve reklamların son durumunun

6:58

[Bir geçiş dönemi] neye benzeyeceği konusunda hâlâ pek çok belirsizlik var.

7:00

[Bir geçiş dönemi] Dahası, koronavirüs nedeniyle yoğunlaşan

7:02

iş baskısıyla da karşı karşıyayız.

7:05

[Uzaktan izlemeyin.] Ancak sizden rica ediyoruz, lütfen uzaktan izlemeyin

7:07

[Uzaktan izlemeyin.] ya da iş akışını her zamanki gibi devam ettirmeyin.

7:11

[Gizliliğe dair etkin tartışmalar] Kurumunuzun gizliliğe dair etkin tartışmalar yapmasını sağlayın.

7:14

[Gizliliğe dair etkin tartışmalar] Sektör forumlarında bakış açınızı paylaşın

7:16

[Bakış açınızı paylaşın.] [Geleceğe hazırlanın.] ve adımlarınızı geleceğe hazırlanacak şekilde atın.

7:22

[The Update] [Think with Google]

The Update: Niyeti değerlendirerek yeni müşterilerle bağlantı kurun