Gitgide daha fazla sayıda reklamveren, yayıncıların sitelerinde kitlelerine ulaşmak için atlanabilir reklamları kullanıyor. Araştırma sonuçlarımıza göre, reklamları izleyip izlemeyecekleri konusunda seçimi kullanıcılara bırakmak hem yayıncıların hem de reklamverenlerin yararınadır. Bu, izleyicilerin de hoşuna giden bir durumdur.

None