Google Analytics ve Search Ads 360 platformları nasıl verimli bir şekilde entegre edilerek bir arada kullanılır?

Ağustos 2019

Yenidoğandan hamileye, çocuktan kadın ve erkeğe olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle herkesin tarzına ve bütçesine uygun koleksiyonlar sunan LC Waikiki, Türk moda perakende sektörünün lider markalarından biri. 2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefleyen LC Waikiki, giyim kategorisindeki marka dışı yani jenerik aramalarda dönüşüm oranını ve yatırım getirisini artırmak istedi.

LC Waikiki hakkında

46 ülkede 950’den fazla mağazasıyla uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunan moda perakendecisi

Hedefler

Giyim kategorisindeki marka dışı yani jenerik aramalarda dönüşüm oranını ve yatırım getirisini artırmak

Yaklaşım

Google Analytics 360’dan edinilen içgörüler Search Ads 360’a yansıtıldı

Kampanyalar Yatırım Getirisi’ne göre segmente edildi

Akıllı Teklif stratejileri kuruldu

Sonuçlar

Search Ads 360 Akıllı Teklif stratejilerinin kullanıldığı kampanyaların Yatırım Getirisi’nde %47 oranında artış, birim maliyette ve toplam maliyette ise sırasıyla %23 ve %13 oranında düşüş

Günümüzün çok kanallı ve cihazlı dijital dünyasında uçtan uca kullanıcı yolculuğunu görmek, kullanıcıların aldıkları aksiyonları, ilgi alanlarını ve satın alma eğilimlerini anlamak, buradan anlamlı içgörüler edinmek ve bu doğrultuda bir aksiyon planı çıkarmak başarıya ulaşmak için en temel ve kritik adımlar. Google Analytics 360’ın sunduğu içgörüler ve bunları temel alarak şekillendirilebilecek stratejiler ve aksiyonları Search Ads 360 aracılığıyla arama kampanyalarına yansıtmak, markalara büyük bir avantaj sağlıyor. Müşteri yolculuğuyla uyumlu ve müşterinin mevcut ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütülecek bir iletişim, markaların en yüksek performansı elde etmelerini kolaylaştırıyor.

Kenya’dan Malezya’ya, Romanya’dan Kazakistan’a, Güney Afrika’dan Fas’a 46 ülkedeki mağazalarında dünyanın dört bir yanındaki müşterileriyle buluşan LC Waikiki de marka ve giyim kategorisindeki marka dışı yani jenerik aramalarda dönüşüm oranını ve yatırım getirisini artırmak için Google Analytics 360’dan edindiği içgörüleri Search Ads 360 aracılığıyla arama kampanyalarına yansıtacak bir kurgu oluşturmaya karar verdi.

Belirli giyim kategorilerinde ürün araştırması yapan ve satın almayı düşünen fakat aklında bir marka belirlememiş olan kullanıcıların hedef kitle olarak belirlendiği kampanyada, arama yapılan kategorilerde doğru stratejiyle reklam çıkabilmek ana hedefti. Bunu yaparken de marka hedefleri doğrultusunda kampanyaları yönetip marka dışı performansı yükseltmek amaçlandı.


"Search Ads 360 ile kullanıcılarımızın doğru zamanda doğru tekliflerle karşısına çıkarak arama reklamlarımızın Yatırım Getirisi değerinin önceki döneme göre %47 artmasını sağladık. Buradaki çalışmalar tüm kampanyalara bütünsel bir şekilde bakmamızı sağlarken performans anlamında da avantaj sağlamış oldu."

-Merve Kolay Kurtuluş, E-Commerce Digital Marketing and Analytics Manager, LC Waikiki


Veri odaklı pazarlama ajansı SEM ile bu konu üzerine kapsamlı bir strateji geliştiren LC Waikiki’nin öncelikle Google Analytics 360 üzerindeki hedefleri Search Ads 360 platformuna aktarıldı ve kampanyalar Yatırım Getirisi’ne göre segmente edildi. Segmente edilen bu kampanyalara etiketler atandı ve atanan etiket gruplarına göre Akıllı Teklif stratejileri kuruldu. Etiketlere atanan Akıllı Teklif stratejileri hedef temel performans göstergelerini gerçekleştirdikçe kampanyalar otomatik olarak bir üst stratejiye dahil oldu.

Bu süreçteki en önemli nokta, doğru kampanya gruplarını oluşturmak ve stratejileri oluştururken kurulan dinamik yapıdaki filtreleri en doğru şekilde belirlemekti. Örneğin ekip; son 30 günde Google Analytics 360 ROAS’ı 2 ile 3 arasında olan kampanyaları gruplayıp ilgili etiketleri kampanyalara filtreler ve kurallar aracılığıyla otomatik olarak ekledi. Böylece Google Analytics 360 ROAS’i birbirine yakın olan kampanyalar için doğru Hedef ROAS’lar belirlenebildi. Bu aynı zamanda stratejinin, kampanyaların maliyetini yükseltmeden çalışmasını da desteklemiş oldu.

Search Ads 360 üzerinde Akıllı Teklif stratejilerinin kullanıldığı kampanyalar için mevcut dönem bir önceki dönemle karşılaştırıldığında Yatırım Getirisi’nde %47 oranında artış gerçekleşirken; birim maliyette %23, toplam maliyette %13 oranında düşüş gözlemlendi.

“Google Analytics 360 ve Search Ads 360 platformlarını birlikte kullanmak kritik öneme sahip. Kullanıcının markanın web siteleri ve uygulamaları üzerinde almış olduğu aksiyonlar ve buralarda gösterdiği davranışlar üzerinden içgörüler elde ediliyor, bu içgörüler üzerine kitle segmentleri oluşturuluyor, ve bu doğrultuda Arama kampanyaları optimize ediliyor. Ayrıca, herhangi bir veri kaybı sorununu yaşamadan oldukça hızlı ve verimli bir şekilde iki platformu birlikte kullanmak mümkün.”

-Hanife Avcılar, Performance Marketing Consultant, SEM

-Tugay Atak, Senior Account Strategist, SEM

Artan Ev Yaşam trendi: Bu bahar 3 adımda bulunur olduğunuzdan emin olun