ดูข้อมูลเจาะลึกยิ่งขึ้น

เครื่องมือสำหรับนักการตลาด

Test My Site

Test My Site

เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ทำผู้ใช้กว่าครึ่งหลุดมือเมื่อต้องใช้เวลาโหลดนาน มาทดสอบกันว่าเว็บไซต์ของคุณเร็วแค่ไหนและรับเคล็ดลับในการทำเว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้น

Google Trends

Google Trends

แหล่งข้อมูลเรียลไทม์ในการวัดพฤติกรรมการค้นหาของผู้บริโภคและดูข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง มองภาพตลาดขึ้นลงและแนวโน้มต่างๆ ได้อย่างชัดเจนพร้อมสีสันสดใส

Consumer Barometer

Consumer Barometer

เกาะติดบทบาทของแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกระบวนการซื้อของผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงพิจารณาไปจนถึงการซื้อจริง ดูข้อมูลได้มากกว่า 45 ประเทศและผลิตภัณฑ์ 10 หมวดหมู่

Market Finder

Market Finder

เครื่องมือนี้ช่วยระบุตลาดทั่วโลกที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางควรเจาะ พร้อมสารพันข้อมูลรวมทั้งข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึกที่ใช้ในการทำแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ