ข้ามไปดูเนื้อหา

Insights. Ideas. Inspiration.

พัฒนาการทำการตลาดของคุณไปให้ไกลกว่าเดิมกับ Think with Google

บทความเด่นประจำเดือน

จับชีพจรการ Search ของคนไทย

ผู้บริโภคไทยสนใจเรื่องอะไรอยู่ ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก อย่าง ค้าปลีก เทคโนโลยี และการเงิน เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น

จับชีพจรการ Search ของคนไทย

บทความเด่นประจำเดือน

จับชีพจรการ Search ของคนไทย

ผู้บริโภคไทยสนใจเรื่องอะไรอยู่ ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก อย่าง ค้าปลีก เทคโนโลยี และการเงิน เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก

กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการตลาด

เจาะลึกรายหัวข้อ

เครื่องมือสำหรับนักการตลาด

  • Google Trends

    เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจากสิ่งที่พวกเขาค้นหาแบบเรียลไทม์

  • Test My Site

    ทดสอบความเร็วของเว็บไซต์คุณ และปรับปรุงเว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้น

  • Market Finder

    หาพื้นที่สำหรับสินค้าจากธุรกิจขนาดเล็กและกลางของคุณในตลาดโลก