ข้ามไปดูเนื้อหา

Automation

เรียนรู้การซื้อโฆษณาแบบ Programmatic และการนำเอา machine learning มาใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อให้คุณสามารถทำการตลาดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น

บทความเพิ่มเติม