ข้ามไปดูเนื้อหา

วิดีโอ

วิดีโอกลายเป็นสื่อที่ผู้คนเลือกดูเมื่อต้องการแรงบันดาลใจ คำแนะนำ รวมไปถึงความรู้ และความบันเทิง ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณา YouTube และดูว่าแบรนด์ต่างๆ ทำการตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆ อย่างไร