Peugeot, DoubleClick ile satışlarını %19 artırdı

Mart 2018

Avrupa'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Peugeot, Türkiye'deki araç satışlarını artırmak ve potansiyel müşteri başına maliyeti düşürürken markanın potansiyel müşteri tabanını genişletmek istiyordu. Bu hedefle birlikte ekibin, yeni otomobil almayı düşünen tüketicilerin yanı sıra bir Peugeot bayisini veya markanın web sitesini önceden ziyaret etmiş olan potansiyel müşterilere ulaşmak için akıllıca fikirler bulması gerekiyordu.

Peugeot Türkiye hakkında

Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticisi

www.peugeot.com.tr

OMD Türkiye hakkında

Küresel medya ajansı

www.omd.com

Hedefler

peugeot.com.tr adresine gelen müşteri ve ziyaret sayısını artırma

Potansiyel müşteri başına maliyeti iyileştirme

İnternetteki potansiyel müşteriler ile bayilerde gerçekleşen satışları ilişkilendirmek için CRM verilerini güncelleme

Yaklaşım

DoubleClick Bid Manager üzerinden veriye dayalı reklam öğeleri yayınlayan, her zaman açık programatik strateji uygulandı

Google Analytics 360 ile ayrıntılı CRM dönüşüm hunisi ve veri entegrasyonu geliştirildi

Yeniden pazarlama ve potansiyel oluşturma için DoubleClick birleşik yığını kullanıldı

Otomatik teklif verme stratejileri kullanılarak maliyetler optimize edildi

Sonuçlar

Kaliteli potansiyel müşteri sayısı %101, bayi satışları ise %19 oranında arttı

Web sitesinden çıkma oranı %25 azaldı

Tıklama oranını 17% artırdı

Olası satış başına maliyet %43 oranında iyileştirildi

Avrupa'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Peugeot, Türkiye'deki araç satışlarını artırmak ve potansiyel müşteri başına maliyeti düşürürken markanın potansiyel müşteri tabanını genişletmek istiyordu. Bu hedefle birlikte ekibin, yeni otomobil almayı düşünen tüketicilerin yanı sıra bir Peugeot bayisini veya markanın web sitesini önceden ziyaret etmiş olan potansiyel müşterilere ulaşmak için akıllıca fikirler bulması gerekiyordu.

Peugeot ekibi, daha akıllı pazarlama kararları almak için tüketicilerin internet ve bayi etkinlikleri arasında bağlantı kurmanın önemini anlamıştı. Bu düşünceyle, CRM veri tabanlarındaki potansiyel müşterileri, bayilerde gerçekleşen satışlara bağlayabilecek bir çözüm arıyorlardı. Müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha kapsamlı bir görünüm elde etmenin hem kaliteli potansiyel müşterilerin hem de gelecekteki satışların artmasına yardımcı olacağını düşünüyorlardı.

Peugeot; DoubleClick Bid Manager, DoubleClick Search, DoubleClick Campaign Manager, DoubleClick Studio ve Google Analytics 360'ı içeren DoubleClick ürün grubunun tamamını kullandı. DoubleClick'in konsolide teknoloji platformunu kullanan ve yıl boyu devam eden programatik stratejisi, Peugeot'nun veriye dayalı (dinamik) kreatif yayınlamasına, kitleleri segmentlere ayırıp markası için en değerli olanları hedeflemesine ve teklif verme stratejilerini en uygun maliyet verimliliği için otomatikleştirmesine olanak tanıdı. Bu arada, Google Analytics 360 ve DoubleClick arasındaki sorunsuz entegrasyon, müşteri yolculuğunun birleşik bir görünümünü geliştirmek için internet ve bayi CRM verilerini birleştirmeyi mümkün hale getirdi.

Yalnızca bir reklam görüntülenmesinden, otomobil satışının gerçekleşmesine kadarki kullanıcı yolculuğunu bir bütün halinde görerek, Peugeot Türkiye olağanüstü sonuçlara ulaştı. Kaliteli potansiyel müşteriler %101, bayi satışları ise %19 oranında arttı. Web sitesinden hemen çıkma oranı %25 düşerken, tıklama oranı %17 arttı ve potansiyel müşteri başına maliyet %43 iyileşti. 

Peugeot Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü Barış Yüceokur çalışmalarını şu sözlerle açıklıyor: "DoubleClick ve Google Analytics 360'ın tam entegrasyonuyla kaliteli trafiği, dolayısıyla siteden hemen çıkma oranlarını iyileştirmeyi başardık. Bu sayede daha yüksek bir tıklama oranı ve daha nitelikli potansiyel müşterilere ulaştık ve sitemizi daha uzun süre incelemelerini sağladık." İlerisi için Peugeot, daha derinlikli analizler ve güçlü pazarlama kararları geliştirmek için yeni yaklaşımlarının sunduğu verilerden daha fazla yararlanmayı umuyor.

 

"DoubleClick'i kullanarak birden çok dijital temas noktasında birleştirilmiş bir müşteri yolculuğu sunmayı başardık. Bununla birlikte, Google Analytics 360'ı kullanmamız otomobil satışlarını doğrudan ölçmemize olanak tanıdı.”

— Atakan Demirci, Dijital Departman Direktörü, OMD Türkiye

Dijital bankacılığın bugünü ve yarınında makine öğreniminin etkisi