Dünyaya açılan daha geniş bir pencere: YouTube'un ufukları genişletmedeki rolü

Temmuz 2018

Google ve marka danışmanlığı şirketi Flamingo'nun kısa süre önce düzenlediği bir araştırmada, YouTube'un çeşitli içerikler sunan samimi bir alan olarak rolü ve bunun markalar üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma, 18 ülkedeki internet kullanıcıları arasında düzenlenen niceliksel bir anketin yanı sıra, dört ülkedeki YouTube kullanıcıları ve İçerik Üreticileriyle yapılan odak grupları ve online günlükleri içeriyordu. Araştırma ayrıca kültür, medya, marka ve teknoloji uzmanlarıyla yapılan ayrıntılı görüşmelerle desteklendi.

YouTube'daki içeriklerin ve bunların çektiği kitlelerin çeşitliliği, platformu zengin ve verimli bir alan haline getiriyor. Bilgi aramak için gelen kullanıcılar sadece doğrudan ihtiyaçlarını karşılayan yanıtlar bulmakla kalmıyor, ayrıca sık sık taze fikirler ve farklı bakış açılarının birleşimiyle karşılaştıkları bir yolculuğa çıkarak etraflarındaki dünyayla ilgili anlayışlarını da genişletiyorlar. Bu kültürel karışım, YouTube'u farklı topluluklar, alt kültürler ve araştırmacı mizaca sahip kişilerle hassas bir şekilde etkileşim kurmak isteyen markalar için ideal bir yer haline getiriyor.

Kültürlerin ve bakış açılarının çeşitliliği

YouTube insanların ufuklarını nasıl genişletiyor ve bunun markalar açısından anlamı ne? YouTube'un insanları farklı kültürlere, bakış açılarına ve fikirlere maruz bırakma derecesini öğrenmek için 18 ülkedeki internet kullanıcıları arasında anket düzenledik. Araştırmaya göre, YouTube insanların kimlikleri, tutkuları veya ilgi alanları açısından kendilerine benzer diğer kişileri bularak etkileşime geçebilecekleri ve ait olmadıkları diğer grup ve topluluklar hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri bir alan sunuyor. YouTube, rol modelleri sunabilen ve anlayışı teşvik edebilen kapsayıcı bir platform.

Türkiye'deki katılımcıların %73'ü, YouTube'un toplumun çeşitliliğini yansıttığını ve farklı gruplarla ilgili anlayışı teşvik ettiğini belirterek YouTube'un ölçülenler arasında en yüksek puanlı ikinci kanal olmasını sağladı. Katılımcıların %69'u ise YouTube'un herkesin hoş karşılandığı ve dahil edildiği bir yer olduğunu belirterek YouTube'u ölçülenler arasında en yüksek puanlı kanal yaptı. Gençlerden biri araştırmacılara şöyle söyledi: "YouTube aracılığıyla farklı kişiler keşfettim ve artık onları bana her gün ilham veren rol modeller olarak görüyorum." Başka bir katılımcıysa "YouTube'un en büyük avantajı çok yönlü, çok amaçlı, birden çok karakter, birden çok bakış açısı ve birden çok fikir içeren bir yer olması. Birçok yönden çok büyük bir çeşitlilik sunuyor," dedi.

YouTube'daki görüş çeşitliliği, politik ve sosyal sorunlarla ilgilenen kişiler için son derece değerli. Türkiye'deki katılımcıların %73'ü YouTube'un önem verdikleri güncel gelişmeler ve sosyal sorunlarla ilgili çok çeşitli görüşler sunduğunu düşünüyordu. Bu tema, niteliksel araştırmada da katılımcıların şu gibi ifadeleriyle güçlü bir biçimde kendini gösterdi: "YouTube insanı daha çeşitli konulara maruz bırakıyor. Medyada genellikle tekrar tekrar aynı şeyleri duyuyoruz fakat YouTube'da birçok farklı taraf ve fikir bulabilmek mümkün," ; "Bir konu hakkında, tarihçilerin ve aktivistlerin görüşleri gibi, ana akım medyada sunulmayan daha derinlemesine bir anlayış geliştirmek istediğim zaman YouTube'a başvuruyorum. Bunun sonucunda daha kritik düşünebiliyor ve kendi fikirlerimi oluşturabiliyorum," ; "İnsanlarla dünya hakkında birçok tartışmaya ve koyu sohbetlere girdim; tüm bunlara 10 dakikalık kısa bir klip izlemek yol açtı."

Yeni fikirlerle karşılaşma ve beklenmedik şeyler bulma şansı

YouTube'un insanların ufkunu açmasını sağlayan en özgün yollardan biri, onlara özellikle aradıkları konulardan esinlenen geniş kapsamlı, zengin içerikler ve fikirler sunması. Bu, kullanıcılar için hem eğlenceli hem de değerli olabilir. Örneğin, onlara kendi sosyal baloncuklarının dışındaki grup ve toplulukların bakış açılarını gösterebilir. Bu özellik YouTube'un en güçlü yanlarından biri: Türkiye'deki katılımcıların %76'sı YouTube'un aslında aramadıkları konularda ilginç şeyler bulabildikleri bir yer olduğunu belirterek YouTube'un ölçülenler arasında en yüksek puana sahip kanal olmasını sağladı. Katılımcıların %72'si ise YouTube'un onları başka türlü duyamayacakları fikirlerle karşılaştırdığını söyleyerek YouTube'u kolektif olarak en yüksek puanlı kanal haline getirdi.

"YouTube'un değişmez algoritması, insanları sürekli olarak yeni içerikler, yeni filmlerle karşılaştırıyor. Bu eşsiz bir keşif aracı."

-Alain de Botton, İçerik Üretici ve Filozof

Platformdaki içeriklerin büyük hacmi ve çeşitliliğine ek olarak akıllı önerilerin de etkisiyle, YouTube canlı ve dinamik bir keşif duygusu geliştiriyor; her köşesinde yeni ve ilgi çekici, düşündürücü, yepyeni bir şeylerin beklediği hissini uyandırıyor. Anketimizde, Türkiye'deki katılımcıların %60'ı YouTube'da karşılaştıkları şeylerin benzersiz olduğunu belirterek YouTube'un ölçüme katılanlar arasında en yüksek puanlı kanal olmasını sağladı. Katılımcılardan biri araştırmacılara şöyle söyledi: "YouTube aracılığıyla birçok şey keşfettim ve sonuç olarak bunlar hayatımı temelden değiştirdi. Ayrıca diğer kişiler için daha iyi bir rol modeli olmak istememi de sağladı."

Çeşitlilik konusunu anlamak, kültürel hareketin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar (markalar dahil) için kritik öneme sahip. Ayrıca, farklı topluluklar ve alt kültürlerle hassas bir şekilde etkileşim kurabilmek de önemli. En büyük, en açık ve kapsayıcı medya kanallarından biri olarak YouTube, farklı toplulukları gözlemlemek, kavramak ve bunlarla etkileşim kurmak isteyen markalar için ideal bir platform. YouTube içeriklerinin rakip tanımayan benzersizliği ve kullanıcılarının daha önce karşılaşamayacakları fikirleri ve bakış açılarını keşfetme arzusu, markalara araştırmacı mizaca sahip kişilerle etkileşim kurma fırsatı sunuyor.

Markalar 2020'de istedikleri video sonuçlarını nasıl elde etti?