Video Görüntülenebilirliğine İlişkin 5 Faktör

İndir
Haziran 2015

Video reklam yayıncılığında yeni bir birim, görüntülenebilir gösterimlerdir. Bu, reklamverenlerin ve yayıncıların en fazla önem atfettiği bir konudur. Peki, bir reklamın görüntülenebilir olup olmadığını etkileyen unsurlar nelerdir? Google, DoubleClick ve YouTube tarafından yapılan Aktif Görüntüleme araştırmasına göre, oynatıcının boyutu ve konumu görüntülenebilirliği belirliyor.

Ayrıca, bilgi grafiğindeki temel bilgileri içeren tam araştırma raporunu da inceleyin. Bu rapor şunları içeriyor: bu araştırmayı yapmaya koyulmamızın nedenleri, metodolojiye yaklaşım şeklimiz, görüntülenebilirlik konusunda global bir perspektif (ülkeye göre) ve bilgi grafiğinde öne çıkarılan bulgularla ilgili daha fazla ayrıntı.

Daha İyi Ölçüm Yapmanın Yolu: Analiz ve İlişkilendirme