Yeni bir araştırmaya göre perakende satışlarda YouTube TV'den daha yüksek bir YG sağlıyor.

Haziran 2016

Perakendeciler artık süratle değişen bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu, müşterilerin sorunsuz, çok kanallı bir deneyim yaşamayı beklediği ve tüketici davranışındaki eğilimlerin hızla değiştiği bir ortam.

Bu perakendecinin reklamı, ayırt edilebilirlik ve yaratıcılık özelliklerinden dolayı büyük saygınlık kazandı ve marka, yaratıcı çalışmasından ötürü Cannes Lions da dahil pek çok ödüle layık görüldü.

Geçmişte, dijital kanallara yapılan harcamalar ile YG arasında ilişki kurmak markalar açısından zorluk teşkil etmekteydi. Ancak artık perakendecinin İnternet'te yayınladığı videolar ile çevrimdışı satışları arasındaki bağlantıyı kanıtlayan veriler mevcut. Medya kanalları arasında reklam bütçesinin optimize edilmesini sağlayacak bulgular, reklam harcamaları açısından YouTube'un yetersiz ölçüde temsil edilmekte olduğunu ve bu kanala yapılan yatırımın artırılmasının satışlarda artış sağlayacağını gösteriyor.

Dentsu Aegis Network'ün bir parçası olan global pazarlama verimliliği danışmanlık şirketi Data2Decisions, YouTube etkinliğinin satışlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini ölçmek amacıyla ekosistem modelleme teknolojisini kullanarak perakendecinin tüm medya etkinliği üzerinde iki yılı kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi.

Sonuçlar

Araştırma, perakendecinin harcadığı her sterlin için, televizyon ile İsteğe Bağlı Video teknolojisinin bir arada kullanıldığı stratejiye göre YouTube'un daha iyi YG sağladığını gösterdi. Reklamlara yatırım olarak harcanan her sterlin için TV ile İsteğe Bağlı Video teknolojisi bir arada kullanıldığında elde edilen getiri 6,20£ iken, YouTube 6,60£ getiri sağladı.

Yeni bir araştırmaya göre perakende satışlarda YouTube TV'den daha yüksek bir YG sağlıyor.

Perakendecinin medya karması modeli geçmiş verilerine dayalıdır. Ancak bu artık, İnternet'te yayınlanan videoların satışlar üzerindeki etkisini kanıtlayan yeni analizlerle geliştirilebilir. Araştırma, YouTube videolarına yapılan yatırımının %132 oranında artırılmasıyla genel YG'nin yükseleceğini belirtiyor; bu, yapılması planlanan harcamanın iki katından yüksek bir oran.

Sonuçlar, sekiz Avrupa ülkesinde yürütülen 56 örnek olay araştırmasını analiz eden bir Meta Araştırmanın bir kısmını oluşturmaktadır. Örnek olayların %77'sinde YouTube TV'den daha yüksek bir YG sağlamıştır.

Özet

Müşteri: Avrupa'daki önemli bir mobilya üreticisi/perakendecisi

Hedef: Perakendecinin, medya karması modelleme tahmininin nasıl daha iyi optimize edilebileceğini daha net bir şekilde anlamasını sağlamak.

Strateji: Dentsu Aegis Network'ün bir parçası olan Data2Decision tarafından tüm medya etkinliği üzerinde iki yılı kapsayan (Ekim 2013 - Eylül 2015) bir analiz gerçekleştirildi.

Analiz: TV ile İsteğe Bağlı Video teknolojisi birlikte kullanıldığında elde edilen getiri 6,20£ iken, YouTube'a harcanan her sterlin için 6,60£ getiri elde edildi.

Microsoft Xbox'ın YouTube'daki Lansman Yayını Halo 5: Guardians'ın Satış Rekorları Kırmasına Yardımcı Oldu