1 OC&C, Perakendenin dijital çağında başarılı olmak için iş ortaklığı yapma, 2018

2 Google Data, Global, n=3,700 aggregated, anonymised Google Analytics data from a sample of mWeb sites opted into sharing benchmark data, Mart 2016