Organizasyonel değişime liderlik etme

Grahame Broadbelt / Temmuz 2018

"İnsanlar değişime direnmez, değiştirilmeye direnirler." Peter Senge

Impact olarak çoğu zaman, organizasyonel değişime ihtiyaç duyduklarından bahseden kıdemli yöneticilerle karşılaşıyoruz. Bu harika. Çok hoşumuza gidiyor. Bir​ kreatif değişim ajansı olarak, işimiz tam olarak bu. Ancak aynı konuşmayı oldukça sık tekrarlıyoruz. Konuşma aşağı yukarı şöyle gelişiyor:

Kıdemli Yöneticiler (KY): "Değişmemiz gerektiğini biliyoruz çünkü... Bu nedenle birkaç danışman tuttuk ve onlar da bir rapor hazırladı. Artık doğru stratejiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz..."

Impact: "Harika görünüyor. En son yeni bir stratejiyi uygulamaya koyduğunuzda işler nasıl gitti?"

KY: "Birçok şeyi yeniden organize ettik ve yeniden yapılandırdık, birçok katmanı ortadan kaldırdık, çalışan sayısını azalttık..."

Impact: "Bunlar işe yaradı mı?"

[uzun uzun düşündükten sonra]

KY: "Evet... Yani biraz..."

Impact: "Peki geçen seferki deneyiminizden ne gibi dersler çıkardınız? Bu sefer neleri farklı yapacaksınız?"

[uzun uzun düşündükten sonra]

KY: "Görünüşe göre çıkardığımız dersler konusunda fikir birliğine varamıyoruz... Kültür konusunda değiştirmekte çok zorlandığımız bir nokta var. Bu konuda yeterince çevik değiliz..."

Organizasyonel değişim konusunda yaptığımız işlerin çoğu şu duruma bağlanıyor: Kıdemli yöneticiler tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyor, fakat nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Neden mi? Çünkü "nasıl" yapılacağı tamamen insanlarla bağlantılı ve insanlar da karmaşık, kompleks, muhteşem yaratıklar.

Impact'in organizasyonel değişimin nasıl yapılacağıyla ilgili görüşleri son derece basit:

Organizasyonel değişimin tümü, insanların farklı bir biçimde çalışmayı veya farklı işler yapmayı öğrenmelerinden ibarettir. 

Değişime ayrıntılı olarak bakalım.

İnsanlar

Deneyimlerimize göre, anlamlı düzeyde değişim, ancak insanlar yapılması gereken değişime sahip çıktıkları zaman elde edilebilir. Sadece değişmesi gerekenlerin değil, bu değişimin özünde yatan amacın da anlaşılması gerekir. İnsanları değişime dahil etmek, onları bir odaya toplayarak neler olacağını anlatmaktan ibaret olmamalı. Bilinmeyene doğru hep birlikte yol alınması gerekiyor. Engeller karşısında birlikte tökezleyip başarısızlığı birlikte göğüslemek ve süreç boyunca beraber çalışmak gerekli. Değişim; organizasyonun tamamında yer alan iletişim akışları, mükemmeliyet ortamları ve özgürleştirici deha ile gerçekleşir.

Öğrenim

Liderler, yanıtları veya ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri zaman zayıf görünebilirler. Fakat hiçbirimiz tüm yanıtlara sahip değiliz. Her şeyi nasıl bilebiliriz ki? İşlememiz gereken çok fazla veri var ve teknoloji bu oyunun kurallarını ayak uydurabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde değiştiriyor.

Değişime liderlik etmek, öğrenime öncülük etme sürecidir. Düzenin farkına varmayı ve hep aynı yaklaşımları tekrarlamaktan kaçınmayı gerektirir. Katılımı, iş birliğini, birlikte konuşmayı ve birlikte öğrenmeyi içerir.

İş

Başarılı bir organizasyonel değişim için işe ve organizasyondaki kişilerin yaptıkları şeylere keskin bir biçimde odaklanılması gerekiyor. Sonuç olarak, değiştirmek istediğimiz şey işin kendisi ve organizasyonun yaptığı işte herhangi bir farklılık olmadıysa, anlamlı bir değişim gerçekleşmemiş demek oluyor. 

Liderlerin organizasyon kültürünün ne kadar zor değiştiğinden bahsettiklerini duyuyoruz. Kültür gerçekten önemli, ancak kendi deneyimlerimize göre, üst düzey yönetim ekibinin doğrudan etkileyebileceği bir olgu değil ("haydi kültürü değiştirelim..."). Bunun nedeni, organizasyon kültürünün işlerin yapılma biçimine bağlı olarak ortaya çıkma niteliğine sahip olması. İşlerin yapılma biçimini değiştirmeye başladığınızda kültür de yön değiştirmeye başlar.

Impact'in bugüne kadar öğrendiklerinin özünde, organizasyonel değişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için kıdemli yöneticilerin değişmesi gereken spesifik işe odaklanmaları, değişimin sahipliğini söz konusu işi yapan kişilere vermeleri ve değişim yöntemini hem bu işle alakalı herkes hem de organizasyonun tamamı için bir öğrenim süreci olarak tasarlamaları gerektiği yer alıyor. 

Teknolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan eşi benzeri görülmemiş büyük bir değişim döneminde yaşıyoruz. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmeliyiz. Liderler olarak, organizasyonel değişimi gerçekleştirme konusundaki yaklaşımlarımızı yeniden değerlendirip dönüştürmemiz büyük önem taşıyor. Bunu başarabiliriz.


Grahame Broadbelt

Impact'in Global İletişim Direktörü olan Grahame, daha önce bir dizi organizasyonda yöneticilik yaptı ve kariyerini liderlik, iletişim, öğrenim, dijital teknoloji ve sürdürülebilirlik arasında bağlantı noktası oluşturmak için çalışmaya adadı.

Impact

Merkezi Birleşik Krallık'ta yer alan ve dünya çapında 17 şubeye sahip olan Impact, birçok ödüle sahip global bir kreatif değişim ajansı. 38 yıldır faaliyet gösteren Impact, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarıyla çalışarak liderlerin eylem kalitesini ve etkililiğini artırarak organizasyonel değişim sağlamalarına yardımcı oldu.

Google CMO'su, pandemiden çıkardığı 5 dersi paylaşıyor