5 adımda nasıl stratejik sorun çözücü olunur?

Eddie Kennedy / Temmuz 2020
Bir çizimde sorun çözme işlemi gösteriliyor. Siyah saçlı bir adam gerçek boyutlu bir yapbozun son parçasını ekliyor. W şekilli yapbozun üzerinde duran yeşil bir onay işareti, yapbozun tamamlandığını gösteriyor.

Bu eğitici makalenin farklı bir versiyonu, ilk olarak ücretsiz Primer uygulamasında yayınlandı.

Sorun çözme becerisine yeterli düzeyde önem verilmiyor. Halbuki, karışıklığın hakim olduğu zorlu dönemlerde net kararlar almanıza yardımcı olur. Ayrıca, birçok uzman bu beceriyi salgın sonrası dönemde iş arayanlar açısından kritik önemli olarak tanımlıyor.

Sorun çözme becerinizi geliştirmek için sorununuzla ilgili neden, ne ve nasıl sorularına odaklanan yapılandırılmış bir yaklaşım benimseyin. Beş soruyla ayrıntılı olarak inceleyerek adım adım açıklama kılavuzun parçalarını birleştirelim.

1. soru: Bu sorunla neden ilgilenmelisiniz?

Bir sorun ifadesi yazın. Bu ifade, karşılaştığınız ve aynı zamanda kitlenizi de etkileyen bir sorunu açıklayan birkaç kısa cümleden oluşabilir. Net, ölçülebilir ayrıntılar kullanın. "Kalite sorunları nedeniyle her yıl maddi kayıplar yaşıyoruz" yerine, "2019'da kalite hataları nedeniyle 1 milyon dolar kaybettik. Bu rakam, toplam gelirimizin %5'ini oluşturuyor" daha iyi bir ifade.

Sorunu çok kapsamlı şekilde tanımladığınızda çözmek için yeterli kaynağınız olmaz veya çok ayrıntılı şekilde tanımladığınızda daha fazla etki yaratma fırsatını kaçırmış olursunuz. Ayrıca, "Kalite güvencesi danışmanı işe almalıyız" ifadesindeki gibi erkenden çözüm sunmaktan kaçının. Çözümler daha sonra belirlenecek.

2. soru: Sizin için başarı nedir?

Neyi elde etmek istediğinizi tanımlayacak bir amaç ve istediğinizi elde ettiğinizi anlamanızı sağlayacak önemli sonuçları belirleyin. Amacınız çözüme değil, hedefe odaklanmalı. "Web sitemizi ziyaretçiler için sezgisel ve keyifli bir deneyim haline getirmek" bir amaçtır ancak "5 kullanıcı deneyimi tasarımcısı işe almak" çözümdür. Daha sonra, hedefinize ulaştığınızı anlamanızı sağlayacak önemli ölçülebilir sonuçları tanımlayın. "Tıklama oranında artış" belirsiz bir sonuçken, "Tıklama oranında %30 artış" kesin bir sonuçtur.

3. soru: Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Artık potansiyel çözümlerle ilgili beyin fırtınası yapmaya geçebilirsiniz. Sorununuzla ilgili olabildiğince fazla bilgi edinerek işe koyulun. Karşılaştığınız soruna benzer durumlarla ilgili araştırmaların yapılıp yapılmadığını öğrenin ve sektörünüzün dışındaki "paralel dünyalara" göz atın. Daha önce benzer bir sorun, farklı bir sektörde giderilmiş olabilir.

Grup halinde beyin fırtınası yapıyorsanız bir kişiyi moderatör olarak seçin ve diğerlerini süre tutan ve not alanlar olarak belirleyin. Ardından, sorununuzu ele alabilecek, amacınıza ve temel sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilecek olabildiğince çok sayıda çözüm üzerinde beyin fırtınası yapın. Herkesten kapsamlı düşünmelerini isteyin: Herhangi bir kısıtlama yapmadan hem önemli hem önemsiz görünen fikirleri paylaşın.

Potansiyel çözümlerin listesini oluşturduğunuzda bunları bir çözüm şemasına yerleştirin. Çözüm şeması, hedeflerinizi ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı (stratejiniz) düzenlemenize yardımcı olur. Amacınızı yazarak başlayın. Basit bir örnek olması açısından amacınızın "ürün gelirini artırmak" olduğunu düşünelim. Her amaçtan bir bölüm çıkararak "aynı üründen daha fazla satmak" ve "yeni ürünler satmak" gibi beyin fırtınası yaptığınız çözümleri listeleyin.

Çözüm şeması

Şu öğeleri içeren bir çözüm ağacı: 1 amaç: ürün gelirini artırmak; 2 potansiyel çözüm: aynı ürünlerden daha fazla satmak ve daha fazla yeni ürün satmak; 3 strateji: EMEA bölgesinde yeni müşteriler çekmek, mevcut müşterilere daha fazla satış yapmak, kapsam

4. soru: Sorunu nasıl çözmeliyim?

Önceliklendirme haritası, fikirlerinizi süzgeçten geçirmenize yardımcı olarak hangileri için çaba sarf etmenize gerektiğine karar vermenizi sağlar. Dikey eksene "etki" ve yatay eksene "çaba" etiketini ekleyerek bir grafik oluşturun. Ardından, tüm potansiyel çözümlerinizi grafiğe yerleştirin.

Önceliklendirme haritası

Dikey ekseninde "etki" ve yatay ekseninde "çaba" etiketi bulunan bir grafik. Eksenlerin içindeki çeyrek bölümler 1 Hızlı kazanç sağlayan, 2 Ana odak noktası, 3 Zaman olduğunda ele alınacak, 4 Değerlendirilmeyecek fikir şeklinde etiketlenmiştir.

Yüksek etkili ve yüksek çaba gerektiren çözümlerin çalışmanızın odak noktası olma olasılığı yüksektir. Yüksek etkili ve düşük çaba gerektiren çözümler hızlı kazanımlardır ve paydaşlarda güven oluşturmak açısından oldukça etkilidir. Düşük etkili ve düşük çaba gerektiren çözümler önceliklendirilmemeli ve yalnızca boş zaman olduğunda ele alınmalı. Düşük etkili ve yüksek çaba gerektiren çözümler zamanınızı harcamaya değmeyecektir.

5. soru: Nasıl harekete geçebilirim?

Sorunu çözmek için gereksiz ayrıntılardan kaçınarak basit bir plan yapın. Bir yapılacaklar takip listesi kullanabilirsiniz. Bu liste, kimin hangi görevi ne zaman yapacağını ayrıntılı şekilde gösteren bir e-tablo olabilir. İlk sütunda sorun çözme adımlarınızı oluşturan tüm işlemleri sıralayın. İkinci sütunda her işlemden kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman yapılması gerektiğini belirtin.

İşlem takip listesi

Takip listesi şekli. İlk sütun İşlem olarak etiketlenmiştir ve altında metin varmış gibi görünen gri çizgilere sahiptir. İkinci sütun Sorumlu kişi olarak etiketlenmiştir ve başlık altında kişi simgeleri vardır. Üçüncü ve dördüncü sütun Son tarih ve Durum

Herkesin uyumlu çalışması için işlemlerden kimlerin sorumlu olacağını ve son tarihlerini ilgili kişilerle görüşüp mutabık kalın. İşlem takip listenizi grupla paylaşın ve birlikte düzenli aralıklarla inceleyerek işlemlerin son tarihlerden önce tamamlandığından emin olun.

Ne kadar iyi plan yaparsanız yapın, süreç içinde değişikliklerin olacağını ve planınızın da değişeceğini unutmayın. Amacınızdan sapmayıp hedeflerinize ulaşabilmek için planda değişiklik yapmaya hazır olun.

Sorun çözme karmaşık bir süreç değildir. Doğru adımları izleyerek çözüm moduna çok hızlı geçiş yapmaktan kaçınabilirsiniz. "Neden, ne ve nasıl" yapısını göz önünde bulundurduğunuzda çözümlerinize farklı bir açıdan yaklaşabilirsiniz.

Günümüzün Pazarlama Direktörü: Sorumlulukları döneme göre yeniden belirlemenin tam zamanı