Geleceğin ajanslarını ilgilendiren 3 yaklaşım

Mart 2018

Geleceği hayal ettiğinizde, ajanslar bu dijital dönüşümün neresinde yer alıyor, zihninizde nasıl bir yapı beliriyor?

Belli olan bir şey varsa, o da günümüzde ve gelecekte ajansların pek çok yeni trendle ve zorlukla karşı karşıya olacağı ve bir yandan verileri çözümlemeye çalışırken diğer yandan en kreatif içeriği üretmeye odaklanacakları. Tüketici çağındayız, tüketici neyi talep ediyorsa markalar ve partnerleri de o yönde işlerini yönlendiriyor. Veri stratejisi ile doğru teknolojiyi birleştirmek ve analizler doğrultusunda ilerlemek ise yol haritasını oluşturuyor.

Peki, dijital dönüşüm çerçevesinde ajansları gelecekte neler bekliyor? Ayakta kalmak ve büyümeye devam etmek adına hangi konulara önem vermek gerekiyor? Ajansların geleceğini konu alan Agency of the Future etkinlik serisinin ilki, 22 performans ajansından 54 C-Level yöneticinin ve Avrupa’dan konuk ajansların katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Değişim yolculuğunda becerileri geliştirmek

Ajansların, devasa boyuta ulaşan verilerin ölçülebilir işaretlerini yönetebilmek için makine öğrenimi ve otomasyon gibi teknolojilerden daha fazla yararlanması gerekecek. Mevcut verilere dayanarak çıkarımlarda bulunabilmek ve büyümeyi desteklemek amacıyla da, insanların becerilerinin ve bakış açılarının geliştirilmesi önem kazanacak. Bunun için de değişimle savaşmayıp, yol haritasını kucaklayarak onu çizmeye odaklanmak gerekiyor. Zaman kullanımı, optimizasyon, strateji, iletişim ve raporlama becerilerine yoğunlaşarak çalışanların bu alanlarda gelişmesine yardımcı olmak değişim yolculuğunun kilit noktalarından birini oluşturuyor.

Hollanda merkezli online pazarlama ajansı Expand Online’ın Reklam Direktörü Tim van Vliet, konuyla ilgili şöyle diyor; “Expand Online’ın dönüşüm yolculuğunda hesap yöneticilerinden reklam danışmanlarına dek tüm ekibin becerilerine yön vererek iş tutumlarını değiştirmelerine yardımcı oluyoruz.”

Zaman değerli, akıllı teknolojik çözümler daha değerli

Pazarlama dünyasında her daim zamana karşı bir yarış söz konusu; daha kısa sürede, daha büyük işler başarmak, kısıtlı zamanda verimli kampanyalar yönetmek, hedeflere doğru koşarken bir yandan da istenilen sonuçları elde etmek. Hızın önemli bir faktör olduğu dijital çağda, ajansların iş süreçlerini kolaylaştırıcı en kritik çözümlerden biri şüphesiz teknoloji. Gelecek dönemde de, süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına akıllı teknolojik çözümler üretmenin önemi daha da artacak.

Berlin merkezli dijital ajans Peak Ace’in Performans Reklamları Direktörü Marcel Prothmann, Agency of the Future etkinliğinde en büyük müşterileri Airbnb ile daha etkin bir şekilde çalışmak için AdWords reklam metinlerinde nasıl otomasyon yaptıklarını açıkladı; “Airbnb’nin 14 farklı dilde yayınlamak istediği bir reklamı ve kısıtlı vakti varken, AdWords’den yararlanarak kullanılmak istenen metni otomatik olarak farklı dillere anlamlı bir şekilde çevirdik ve alakalı anahtar kelimeleri oluşturan bir sistem geliştirdik. Böylece hem zamandan kazandık, hem de müşterimize sunduğumuz teknolojik çözümle başarılı bir performans reklamcılığı örneği gerçekleştirdik.”

“Zamanı efektif bir şekilde kullanarak mevcut müşterilerimizin büyümelerini sağlayacak akıllı teknolojik çözümler sunuyoruz.”

- Marcel Prothmann, Peak Ace Performans Reklamları Direktörü

İletişim hep odakta

Ekip içi iletişimin güçlü olması her daim performansı yüksek tutar. Sağlıklı iletişim, güven temellerini sağlamlaştırır ve üretilen işin zeminini güçlendirir. İtalya merkezli dijital pazarlama ve iletişim ajansı DigiTouch’ın CEO’su Paolo Mardegan da bu konuya verdikleri önemin altını çizdi. Geçtiğimiz son iki yılda grubun bünyesine katılan altı farklı ajans ve birim ile olan birleşmenin ardındaki stratejiden bahsetti. Gruba katılan her bir ajans, getirdiği farklı bakış açısı ve iş yapış şekliyle ajans kültürünü şekillendirdi ve iç iletişimde bir köprü görevi gördü.

Karşılaşılan değişime direnmek yerine ona ayak uydurarak bir yol haritası çizmek, geleceğin ajanslarının belki de en dikkat etmesi gereken nokta. Değişim durmuyor, ajanslar bu değişim içinde evriliyor.

Gelecek, kreatif ile veriyi birleştirmekten ve iletişimi odakta tutmaktan geçiyor. Sonuç olarak geleceğin ajanslarının akılda tutması gereken üç önemli nokta var; becerileri geliştirmek, akıllı teknolojileri en iyi şekilde uygulamak ve iletişimi daima güçlendirici bir araç olarak kullanmak.

 

Sosyal medya stratejinizi öngörülemeyen dönemlere uyarlama