Allianz, çevrim içi ve çevrim dışı müşteri davranışını Google Analytics Premium'dan yararlanarak destekliyor

Ocak 2016

İtalyan sigorta pazarının lider şirketlerinden biri olan Allianz kısa bir süre önce, kişisel sigorta alanında öncü bir çözüm olarak Allianz1'i çıkardı. Allianz1 "subscription to peace of mind" ilkesiyle sunuldu. Benzersiz bir poliçe ve aylık bir ücretle tüketiciler, yaşamlarını, ailelerini ve evlerini korumak için sunulan 13 modülden özel bir çözümü seçebiliyor. Ürün İtalya'da geliştirildi ve lansmanı global Allianz grubu için bir pilot proje olarak yapıldı.

HEDEFLER

Reklam harcamalarından elde edilen gelirin hassas bir analizini yapmak

Trafik ve dönüşüm kaynaklarıyla ilgili net bir kavrayışa sahip olmak

CRM ve web analizi verilerini bütünleştiren tek bir işletme bilgi toplama platformu oluşturmak

YAKLAŞIM

Google Analytics Premium uygulandı

Google Analytics API'sı üzerinden elde edilen dokuz özel boyutu temel alan tekil kullanıcı kodları oluşturuldu

SONUÇLAR

Efektif çevrimdışı satışlarda Google Analytics Premium tarafından toplanan verilerdeki sapma %5'e indi (bu sapma Google Analytics Premium uygulanmadan önce %30'du)

İtalya pazarında ürün lansmanı, TV reklamları, radyo reklamları, reklam panoları, Arama Ağı'na ve Görüntülü Reklam Ağı'na yönelik kampanyalar dahil olmak üzere kapsamlı bir çevrim içi ve çevrim dışı reklam faaliyetiyle destekleniyordu. Bu nedenle Allianz, reklam harcamalarından elde edilen gelirin doğru ve ayrıntılı bir analizini yapmak istiyordu. Büyük reklam bütçesi göz önüne alındığında, her kaynağın performansını net bir şekilde öğrenmek Allianz için hayati önem taşıyordu.

Temel zorluk, Allianz müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin bir çözümü İnternet'te araştırıp, onu çevrim dışı olarak satın almasıydı. Bilgi ve fiyat teklifleri özel web sitelerinde veriliyordu. Satın alma işlemi ise sigortacılar tarafından bizzat gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle, yerel bir şubeden satılan her bir poliçeyle web sitesinden alınan fiyat teklifi arasında bağlantı kurmak ve tüm yönlendirme trafiği kaynaklarını analiz etmek kritik önem taşıyordu.

Google Analytics Sertifikalı İş Ortağı olan Webranking, verilerin daha etkin bir şekilde toplanabilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla Allianz'ın Google Analytics Premium'u uygulamasına yardımcı oldu. Uygulama, tüm kullanıcı davranışı bilgilerini toplayabilen ve bu bilgileri Allianz müşterilerinin çevrimdışı faaliyetleriyle bütünleştiren bir çevrim içi analiz platformunu yapılandırmayı hedefliyordu.

Ekip, işletme bünyesinde bilgi toplama prosedürlerini analiz ederek ve eşleştirilmesi gereken birincil çevrim içi ve çevrim dışı verileri vurgulayarak işe koyuldu. İşletme için verilerin ayrıntı düzeyi önemli olduğundan, kullanıcı davranışlarının tümünü ölçmek için en iyi çözüm özel boyutlar oldu. Benimsenen yaklaşımda, Google Analytics API'sı üzerinden elde edilen dokuz farklı özel boyutu temel alan tekil kodlar oluşturularak kullanıcılar tespit edildi. Bu sayede Allianz, her bir fiyat teklifi ile doğru trafik kaynağı arasında bağlantı kurabiliyordu.


"Google Analytics Premium'un garanti ettiği veri ayrıntı düzeyi ve bu büyük miktardaki veriyi anlama ve kullanma konusundaki yeterlilik, Allianz1'in başarısının önemli bileşenleri oldu."

- Andrea Volpe, Marka Yönetimi ve Pazarlama Operasyonları Müdürü, Allianz


Webranking'e göre, Google Analytics Premium kolay anlaşılır bir gösterge tablosunun ve mükemmel bir raporlama sisteminin hızlı bir şekilde geliştirilebilmesini sağladı. Google Analytics Premium, Allianz'ın hiç olmadığı ölçüde iyi ve ayrıntılı bilgi edinmesine de olanak verdi. Google Analytics Premium'un uygulanması sonrasında, şirket Google Analytics ile Allianz'ın CRM sistemi arasındaki veri tutarsızlıklarını yüzde 25'ten fazla azaltmayı başardı. Böylece, verileri daha doğru ve işlem yapmak üzere kullanılabilir hale getirmek için önemli bir aşama geçildi. Google Analytics'in standart sürümünün ilk uygulaması, özel boyut sayısının beşle sınırlı olması nedeniyle daha az korelasyon ayrıntısı veriyordu. Özel boyut sayısının artırılmasıyla, Google Analytics Premium verileriyle CRM verilerinin daha uyumlu hale getirilmesi mümkün oldu.

Webranking'in Başkanı ve Kurucu Ortağı Nereo Sciutto bu durumu şöyle açıklıyor: "Google Analytics Premium, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgileri eşleştirme zorluğunun aşılmasını sağladı ve en iyi dönüşüm kaynaklarının anlaşılması ve yatırım seçimlerinin yapılması konusunda kritik rol oynadı." "Allianz1 için uyguladığımız yeni yaklaşım bir dijital ölçüm ağı stratejisine dönüştü. Böylece, tüm Allianz web siteleri aynı izleme yapısını kullanıyor ve diğer sigorta ürünleri spesifik dönüşüm hunileriyle değerlendirilebiliyor. Artık bir yandan dönüşümleri ölçmeye odaklanabiliyor diğer yandan birkaç Allianz web sitesi genelinde fırsatların çapraz satışını yapabiliyoruz. Ayrıca, ürünlere ilişkin hesaplamalar hassas bir şekilde yapılabiliyor."

Allianz kaydedilen ilerlemeden memnun ve şimdiden daha ayrıntılı bilgiye dayanarak daha akıllı bütçe kararları alıyor. Allianz'ta Marka Yönetimi ve Pazarlama Operasyonları Müdürü olan Andrea Volpe, "Google Analytics Premium'un garanti ettiği veri ayrıntı düzeyi ve bu büyük miktardaki veriyi anlama ve kullanma konusundaki yeterlilik, Allianz1'in başarısının önemli bileşenleri oldu," diyor ve şöyle devam ediyor: "Müşteri araştırması ve yeniden pazarlama stratejilerinde hedefleme seçeneklerini iyileştirmek amacıyla DoubleClick'e kullanıcı davranışına ilişkin daha doğru bilgiler aktarıldı. Bu şekilde, reklam yayınlarının getirisini gerçek zamanlı olarak analiz edebildik ve bunun sonucunda, reklamlardan satın almaya uzanan bütün dönüşüm hunisinin net bir fotoğrafına dayanarak yatırım kararları alabildik."

Google Analytics Premium Hakkında

Google Analytics Premium, dijital platformdaki kitleler ve pazarlama çalışmalarının etkisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler veren, kurumsal bir analiz çözümüdür. Büyük ve küçük şirketler, güçlü, esnek ve kullanımı kolay özellikler sayesinde, daha etkili pazarlama girişimleri oluşturmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dijital pazarlama stratejilerini optimize etmek için etkileşimi ölçebilir. Gelişkin dönüşüm ilişkilendirme ve deneme araçları, tecrübeli pazarlamacıların, istedikleri sonuçları elde etmelerini sağlayacak ideal medya ve kaynak tahsisini yapmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için google.com/analytics adresini ziyaret edebilirsiniz.

Albatros Travel reklam performansını DoubleClick'le nasıl artırdı?