Aller Media, DoubleClick'teki yerel reklamlarla tüm ekranlarda etkili olabilecek reklam biçimleri sunuyor

Mayıs 2016

KK, 140 yıllık geçmişe sahip bir moda ve yaşam tarzı dergisi. Geleneksel medyada reklamcılık ve içerik ayrılmaz bir bütün olduğundan KK’nin yayıncısı Aller Media, bunu dijital ortamda yeniden üretmek istiyordu. İçerik tüketiminin farklı ekran türlerinden yapılma eğiliminin artması nedeniyle reklamların tüm ekranlara uygun olması büyük öneme sahipti. Sonuç olarak Aller Media duyarlı yerel reklam biçimi geliştirmek için DoubleClick ile birlikte çalıştı.

DoubleClick Customer Stories: Aller Media

"Mobil cihazlarda kullandığımız yeni yerel reklam biçimi sayesinde daha fazla marka reklamvereni çekmeyi başardık."

 

- Kirsti Engedal Alfheim, Reklam Operasyonları Müdürü, Aller Media


Cep telefonu, tablet ve masaüstü bilgisayarlarda aynı düzeyde iyi performans gösteren, büyük, yüksek etkiye sahip reklamlar, reklamverenlere mesajlarını kullanıcıları rahatsız etmeden iletme imkânı verir. KK, DoubleClick ile çalışarak bütün ekranlarda iyi görünen, duyarlı reklam biçimleri oluşturmayı başardı. Bu, herkes için olumlu bir şekilde sonuçlandı: kullanıcılar reklamları rahatsız edici bulmadı ve AllerMedia daha fazla marka reklamverenini mobil ortama çekebildi.

Programatik reklamlar, geçtiğimiz yılda Aller Media satış gelirinin %33'ünü oluşturuyordu. Bu oranın önümüzdeki yıl %45'e ulaşması bekleniyor. KK’nin yerel reklamcılık stratejisinde uygulayacağı sonraki adımlar, yerel video kullanmaya başlamak ve etkileşimi artırmak.

Programatik: Milisaniyelerde Verimli Satın Alma