Dijital dönüşümde verinin merkezileştirilmesi: MediaMarkt Türkiye

Mustafa Doğan / Haziran 2020

“Dijital dönüşüm” terimi her yerde karşımızda. Sürekli bir değişim, giderek artan karmaşıklık ve güçlenen rekabet… Özellikle de geçtiğimiz birkaç ay içerisinde koronavirüs sebebiyle idare edilmesi gereken yeni pek çok stres noktasına karşın markalar, dijital pazarlama kabiliyetlerini geliştirme, bu yeni ortama adapte olma ve geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerlemenin yollarını arıyor.

Evet, dijital dönüşüm dışarıdaki her marka için büyük bir fırsat sunuyor. Makine öğrenimine dayalı ileri teknolojilerden yararlanmanın, verileri merkezileştirmenin ve stratejik bilgi sağlayacak ölçümler yapmanın şirketlerin gelirlerinde ve maliyet tasarruflarında nasıl etkiler yarattığına değinmiştik. Şimdi bunun bir de canlı örneğini sizlerle paylaşmak isteriz.

Gerek online gerekse online-to-offline trafik ve satış elde etmek amacıyla dijital pazarlama kanallarını geniş bir çeşitlilik yelpazesinde kullanan MediaMarkt Türkiye, bu doğrultuda hem dijital dönüşüm eğrisinde hangi aşamada olduğunu saptamak hem de daha önemlisi veri akışını merkezileştirerek tüm kanalları kapsayacak bir yapı oluşturmak istedi.

Verinin merkezileştirilmesi

“Biz, MediaMarkt olarak tüm müşterilerimize tüm kanallarımızda ürünlerimizi en etkili şekilde ulaştırmak ve bütünleşik pazarlama stratejisini yönetmekten sorumluyuz,” diyor MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu.

MediaMarkt’ın kısa vadeli hedefinde merkezi yapıyı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak, uzun vadede ise Google Marketing Platform entegrasyonu ile veri havuzunu üçüncü taraf verilerle zenginleştirmek ve kanal karmasının kapsamını sadece online değil, offline tüm kanalları kapsayacak şekilde genişletmek vardı. Bununla birlikte en kritik elementlerden olan dijital platformlarda dinamik ve kişiselleştirilmiş çözümleri devreye almak hedefleri arasındaydı.

MediaMarkt Türkiye Dijital Pazarlama Departman Müdürü Selçuk Kaya şunları söylüyor; “Google Marketing Platform ile tek elden, merkezi yönetim ve strateji geliştirme olanağı elde ettik. Ayrıca Google’ın düzenlemiş olduğu eğitimlerle de çözüm üretmemiz gereken sorunlara odaklanabileceğimiz bir zaman yaratmakla birlikte, uzman eğitmenler bizlere yol gösterdi.”

Tüm partnerleri projenin her aşamasına dahil etmek

MediaMarkt Türkiye, dijital pazarlama kanallarının operasyonunu yürüten tüm ajanslarını projenin her aşamasına dahil ederek kullandığı her mecra ve platformu aksiyonların kapsamına aldı. Aksiyon planındaki maddelerin her biri için ilgili ekiplerden oluşan mikro çalışma grupları ile somut beklentileri adresledi ve proje yönetimi metodolojisi ile her bir görevi takip ederek yine merkezi bir çalışma biçimi benimsedi.

“Daha önce iki farklı ajansımızın farklı havuzlarda topladığı veriyi Google Marketing Platform sayesinde tek bir veri sisteminde toplayıp sürekli veri akışını sağladık. Bu da bize kanallar arası kesişimlerle birlikte hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağladı,” diyor Çağanur Atay Uçtu.

Öngörülen hedefe ulaşma süresi 1,5 yılken, MediaMarkt ekibi hem verinin merkezileştirilmesi hem de tüm partnerlerin bir arada efektif bir şekilde çalışmasıyla bu hedefe altı ay gibi kısa bir sürede ulaştı. Veriye dayalı pazarlama şimdi MediaMarkt Türkiye’nin dijital yolculuğunun çok önemli bir parçası. Selçuk Kaya da bunu şu sözlerle ifade ediyor; “Dijital dönüşüm yeni başladı. Olgunluk seviyemizi daha da yukarı çekmek için Google’ın desteğiyle aksiyonlar almaya devam ediyoruz.”

Projenin detaylarını ve etkileyici sonuçlarını MediaMarkt ekibinden dinleyin:

Çıkarılan dersler: 11 marka, dijital pazarlama ile işletmelerinde nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi?