Eğitim sektörü yeni okul döneminde Z kuşağına nasıl yaklaşmalı?

Eylül 2019

Yaz dönemi geldi de geçti, okulların açılma vakti geldi bile. Aylar öncesinden planlanan tatil günleri geride kalırken, yeni sezonun heyecanı hem gençleri hem de aileleri sarıyor bugünlerde. Peki dijitalde aktif olarak yer alan bu genç kitle için eğitim sektöründeki oyuncular nasıl hareket etmeli? Yeni dönemini nasıl değerlendirmeli?

Eylül ayının genç kitle için en büyük anlamını, eğitim hayatlarında bir adım daha ilerlemeleri ya da hayatlarında yeni bir döneme adım atmaları olarak tanımlayabiliriz. Bir kısım üniversite telaşı yaşarken, bir kısım mezun olup iş hayatına atılma heyecanı yaşıyor. Yalnızca bir üst sınıfa geçenler ise tatilin ardından kendilerini yeni alanlarda geliştirmenin yollarını arıyor.

Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken, dört beş sene sonra mezun olunacak ve içinde yer alınacak dijital dünyanın gerekliliklerinin farkında olmak gerçekten zor. Yine de, günümüzde geldiğimiz noktaya bakarak, genç kitlenin vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini ve kendilerini geleceğe nasıl hazırladıklarını inceleyebiliriz. Bu doğrultuda da markalar ve eğitim sektörünün oyuncuları yeni eğitim dönemini daha stratejik bir konumda değerlendirebilir.

Z kuşağı, yeni şeyler öğrenmek için YouTube'a geliyor

Ipsos'a göre Z kuşağı üyesi gençlerin %80'i, YouTube sayesinde bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olduklarını söylüyor.¹ Bu gençlerin %68'i ise YouTube'un, onları geleceğe hazırlayan beceriler edinmelerine veya bu becerileri geliştirmelerine yardım ettiğini belirtiyor.²

Z kuşağı, gerçek hayattaki bağlarını kuvvetlendirmek ve diğer yaş gruplarıyla iletişim kurmak için YouTube'dan yararlanıyor

Her yerde etraflarında olan bitenden habersiz, gözlerini telefondan ayırmayan gençler (ve yetişkinler) görüyoruz. Ancak online video, aslında gayet sosyal bir deneyim olabilir. Konuştuğumuz her 10 Z kuşağı üyesinden 7'si, başkalarıyla birlikte video izlemenin, onlarla daha yakın bağ kurmalarını sağladığını söylüyor.³

Beykent Üniversitesi, Z kuşağının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor

Z kuşağı ile birlikte dijital dünyanın içine doğan gençlerin eğitiminin de bu farkındalıkla gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan Beykent Üniversitesi, etkin öğrenme stratejilerine sahip, analitik düşünebilen, yaratıcı, özgür, girişken, yeni teknolojileri dizayn edebilen nesilleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden Beykent Üniversitesi, genç kuşakların hangi çevresel faktörlerin ışığında karar aldıklarını yakından takip etmek amacıyla, 2017’den itibaren, özellikle tercih dönemlerinde online tanıtım yöntemlerine ağırlık verdi. Daha önceki yıllarda, hedef öğrenci kitlesine ulaşmak için offline kanallardan faydalanan Beykent Üniversitesi, 2017 tercih dönemiyle birlikte, Google Ads’den yararlanmaya karar verdi.

Potansiyel öğrenci profiline erişimi maksimize etmek ve tercih sürecinde görünürlüğü artırmak amacıyla, hem Arama Ağı hem Görüntülü Reklam Ağı hem de YouTube üzerinden bütünleşik bir kampanya gerçekleştirdi. Buna ek olarak Masthead ürününden de faydalanıldı. Üniversite ile ilgili araştırma yapan öğrencilerin yanı sıra dijitalde aktif olarak gezinen potansiyel gençleri de hedef kitlesi olarak belirledi. 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen kampanyalar sonucunda Beykent Üniversitesi YouTube’da 16 bin aboneye ulaştı. İlk günden bugüne video kampanyalarında yaklaşık 10 milyon görüntülenme elde edildi. İlgili kampanya sürecinde; yönlendirme yapılan www.beykent.edu.tr adresinden gelen iletişim formları, çağrı merkezine gelen telefonlar ve yerleşkeye doğrudan ziyarette bulunan öğrencilerin sayısında ciddi artış gerçekleşti. Yürütülen Brand Lift Anket çalışmasına göre reklam hatırlanma oranında %119, marka ilgisinde ise %45 ve Arama Ağı’nda Beykent ile ilgili aramalarda %75 artış gözlemlendi.4

Yeni dönemin eğitim sektöründeki oyuncular için anlamı

Tıpkı önceki kuşaklar gibi Z kuşağı da günlük hayatın getirdiği stres unsurlarından kaçmak ve geleceğe hazırlanmak için yeni yollar arıyor. YouTube, her iki alanda da önemli bir rol oynuyor. Bu kuşakla bağ kurmak isteyen markalar ve eğitim sektörünün oyuncuları, her iki amaca da hizmet etmeye odaklanmalı.

Video reklam öğelerinizin performansı artırmasını nasıl sağlarsınız?