Pazarlamada daha kapsayıcı bir yaklaşım benimseme ve çeşitliliği merkezine alan bir şirket kültürü oluşturma

Pazarlamada daha kapsayıcı bir yaklaşım benimseme ve çeşitliliği merkezine alan bir şirket kültürü oluşturma

Hepimizin, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya kabiliyete dayalı eşitsizliklerle mücadelede atabileceğimiz adımlar var. Kurumsal kültürünüzün kapsayıcı bir kültür olmasını sağlayarak işe başlayın. Bunu sadece yapılacak doğru şey olarak görmeyin, bu konu başarı için de hayati önem taşıyor. Kuruluşunuzdaki büyümeyi, yeniliği, çeşitliliği ve değişimi desteklemenize yardımcı olacak kaynakları keşfedin.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemine vurgu yapan kaynaklar ve içgörüler