Çeşitlilik ve kapsayıcılık arasındaki farkı inceleme

Çeşitlilik ve kapsayıcılık arasındaki farkı inceleme

Guests
Laura Jordan Baumbach, Baş Kreatif Direktör, Mr. President
Ete Davies, Engine Creative CEO'su
Stefanie DiGianvincenzo, Google'da RARE Global Stratejik Direktörü
Adrianne Smith, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Global Direktörü, WPP
Published
Haziran 2020

Pazarlamada çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini incelediğimiz dört bölümden oluşan video serimizin birinci bölümünde, sektör liderlerine çeşitliliği nasıl tanımladıklarını sorduk. Günümüzde "çeşitlilik" ve "kapsayıcılık" aynı fikir çerçevesinde birlikte kullanılıyor ve hatta, "D&I" (Diversity & Inclusion) şeklindeki kısaltmada iki kavram birlikte yer almaktadır. Farklı anlamları olmalarına rağmen, Mr. President Baş Kreatif Direktörü Laura Jordan Bambach'in belirttiği gibi, "Kapsayıcılığın olmadığı çeşitlilik işe yaramaz."

Serimizin ikinci bölümünde çeşitliliği, kapsayıcılığı, ikisi arasındaki farklı ve liderlerin iki kavram arasındaki ayrımı neden gözetmeleri gerektiğini öğrenmek için Bambach'in yanı sıra Engine Creative CEO'su Ete Davies, WPP kapsayıcılık ve çeşitlilik global direktörü Adrianne Smith ve Google'da RARE Global Stratejik Direktörü Stefanie DiGianvincenzo ile görüştük

0:04

Ete Davies: Benim için çeşitlilik etnik köken, cinsiyet,

0:12

cinsel tercih veya geçmişiniz ya da düşünce yapınız açısından farklılıkları benimsemek demektir.

0:13

Kapsayıcılık oldukça farklıdır.

0:15

Kapsayıcılık, kişilerin kendilerini nasıl hissettiğini ifade eder.

0:19

Kişilerin eşsiz ve özgün benlikleriyle kendilerini çok iyi hissetmeleri ve aynı zamanda

0:22

birbirine bağlı bir bütünün parçası olup bu bütüne katkıda bulunmalarıdır.

0:26

Stefanie DiGianvincenzo: Şu anda sektörde karşılaşılan en önemli sorun,

0:31

çeşitliliğe bir kota veya işaretlenmesi gereken bir liste öğesi olarak yaklaşmamız.

0:37

Ekibinizde farklı kimliklere sahip kişiler varsa

0:41

bu liste öğesini işaretlediğinizi ve bu tür ekiplerinizin olmasının avantajını kullanmaya başlayacağınızı

0:42

hissediyorsunuz.

0:45

Ancak bu ekiplerde bir kültürün baskın olması söz konusuysa

0:50

ekipler fikirlerini paylaşmak ve genel olarak her gün o ortamda bulunmak konusunda

0:51

kendilerini rahat hissetmez.

0:54

Laura Jordan Bambach: Kapsayıcılığın olmadığı çeşitlilik işe yaramaz.

0:58

Ekibiniz harika kişilerden oluşuyor fakat kendi özgün benliklerini yansıtamıyor olabilirler.

1:03

Bu kişilerin başarılı olmasını ve sizin fikrinize dayalı olmayan fikirler beyan edebilmesini

1:04

sağlayacak bir kültür oluşturmanız gerekir.

1:07

Adrianne Smith: İşe alım konusunda herkesin harika iş çıkardığını düşünüyorum.

1:10

Adayları kendi alanlarına dahil edecek bir yöntemi mutlaka bulabiliyorlar.

1:15

Ancak sonrasında yapılması gereken en önemli şey, çalışanları elde tutma araçlarınızın olduğundan emin olmak,

1:19

ajanslarınıza gelen kişilere doğru eğitimi, çevrelerini geliştirmeleri için

1:26

doğru yöntemi sağlamak ve terfi almak için atılacak sorumlu adımlarla başarıya giden yolu göstermektir.

1:28

Bunları başarabilen şirketlerin harika bir iş çıkardığını düşünüyorum.

Sektör liderleri çeşitliliğin kendileri için hangi anlama geldiğini paylaşıyor