2018: จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดาวน์โหลด
ธันวาคม 2561


ในช่วงปี 2016 และ 2017 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยความร่วมมือระหว่าง Google และ Temasek ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025  ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจการให้บริการร่วมเดินทาง (ride-hailing) ทำให้เกิดการคาดการณ์ใหม่ โดยรายงานการวิจัยครั้งล่าสุดในปี 2018 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่าถึง 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาถึงจุดเปลี่ยนในปี 2018


ประเทศไทยมีส่วนช่วยในการเติบโตอย่างมหาศาลของภูมิภาคนี้โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025 หรือเติบโตขึ้นถึง 7 เท่าจากปี 2015 และทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้บริโภคที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งหันมาใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้น เช่นซื้อสินค้าออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พักออนไลน์ และการใช้บริการร่วมเดินทางออนไลน์


นักลงทุนได้มองเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคนี้ โดยมีการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นอย่างมาก  นี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนให้ความสนใจ คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดรายงานการวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2018 ฉบับสมบูรณ์

 

infographics TH 7 dec 2018 PNG
The CMO of 2020: Navigating the journey towards digital marketing maturity in APAC