ของ Google: adidasเรื่องหลากหลายแพลตฟอร์ม

กันยายน 2554

adidas มี 2 เป้าหมายเมื่อร่วมกับ Carat ในการสร้างแคมเปญ All-In นั่นคือการกลายเป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกดิจิทัลและทำให้วัยรุ่นมอง adidas ในฐานะผู้นำทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและสไตล์ ด้วยการวางโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมด จำนวนการดูช่องของ adidas เพิ่มขึ้นถึง 26 เท่าและได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้น 2 เท่า นอกจากนี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ adidas ยังสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เพิ่มอีก 4 ล้านคน

GOALS

ทำให้แบรนด์กลายเป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกดิจิทัล

ทำให้วัยรุ่นอเมริกันมอง adidas ในฐานะผู้นำทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและสไตล์

APPROACH

Carat และ adidas ร่วมมือกับ Google เพื่อกระจายสารมของแบรนด์ผ่านวิดีโอบนโลกดิจิทัล

นำวิดีโอของ adidas ไปใส่ไว้ในทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล

กระตุ้นการรับรู้ด้วยการใช้ช่อง YouTube ในทุกหน้าจอดิจิทัลแบบ 100%

RESULTS

Conversion การตอบสนองแบรนด์เพิ่มขึ้น 1,400%

จำนวนการดูช่อง adidas เพิ่มขึ้น 26 เท่าและมีสมาชิกเพิ่ม 2 เท่า

มีการดูวิดีโอ "All-In" มากกว่า 2 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกา

เข้าใจคุณค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่: adidas เพิ่มการเข้าชมในร้านด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่