ส่วนขยายการโทร

มีนาคม 2556

ช่วยให้ลูกค้าติดต่อคุณง่ายขึ้นโดยการใส่ปุ่มโทรลงในโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาของคุณ

คำอธิบาย

  • ส่วนขยายการโทรให้คุณใส่ปุ่มคลิกเพื่อโทรลงในโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโทรหาธุรกิจของคุณได้โดยตรง
  • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเป็นปุ่มโทรในข้อความโฆษณา
  • เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มโทร ระบบจะแสดงแป้นโทรศัพท์ที่มีหมายเลขของคุณ

เหตุผลที่คุณควรใช้

  • สำหรับแคมเปญที่ปรับปรุงแล้ว ผู้ลงโฆษณาจะได้รับการรายงานจำนวนการโทรเข้าแบบละเอียดด้วยหมายเลขโอนสายของ Google ที่ใช้ได้ฟรี
  • เมื่อใช้การรายงานจำนวนการโทรเข้าแบบละเอียด คุณจะเห็นกลุ่ม "การโทรจากโทรศัพท์มือถือ" เพิ่มขึ้นมาเมื่อแบ่งกลุ่มตามประเภทการโทร จำนวนเหล่านี้คือจำนวนการคลิกเพื่อโทรบนมือถือที่กลายเป็นการโทรหาธุรกิจของคุณจริงๆ ซึ่งติดตามโดยใช้หมายเลขโอนสายของ Google
  • เมื่อใช้หมายเลขโอนสายของ Google คุณจะมีตัวเลือกในการนับ Conversion จากการโทร
  • คุณสามารถใช้การตั้งเวลาส่วนขยายการโทรเพื่อระบุช่วงเวลาของวันและ/หรือวันของสัปดาห์ที่คุณต้องการให้ปุ่มคลิกเพื่อโทรแสดงในโฆษณาของคุณ

รายละเอียด 

  • มีส่วนขยายการโทรหลายประเภทที่คุณสามารถใช้ในแคมเปญได้ ส่วนขยาย "เฉพาะการโทร" ช่วยให้คุณได้รับเฉพาะการโทร ไม่มีการคลิกไปยังเว็บไซต์ของคุณ การเลือกใช้หมายเลขโอนสายของ Google ช่วยให้คุณแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่จำได้ง่ายบนโฆษณา คุณสามารถตั้งเวลาให้ส่วนขยายการโทรทำงานระหว่างช่วงเวลาของวันหรือวันของสัปดาห์ตามต้องการ

 

ส่วนขยายการโทรแสดงบน Google และเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google

ข้อมูลประชากร