การวัดผลและระบุแหล่งที่มาหลากหลายช่องทาง

มีนาคม 2556

หาคำตอบว่าช่องทางการตลาดใดที่นำผู้คนมายังเว็บไซต์ของคุณ และพวกเขาโต้ตอบกับแบรนด์อย่างไรก่อนที่จะซื้อหรือทำให้เกิด Conversion วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยการระบุแหล่งที่มาเพื่อทราบประสิทธิภาพที่แท้จริงของของช่องทางการตลาดแต่ละช่องทาง

เพิ่มประสิทธิภาพ