ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง

มีนาคม 2556

สร้างคำหลักที่เข้าถึงผู้คนได้มากกว่าการทำงานแบบวลี พร้อมทั้งควบคุมได้มากกว่าการทำงานแบบกว้าง ไม่ว่าประเภทการทำงานของคำหลักและกลยุทธ์ด้านบัญชีในปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไร การใช้เครื่องมือทดสอบแคมเปญ AdWords จะช่วยให้คุณทดสอบและวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มคำหลักที่ทำงานแบบกว้างแบบมีตัวแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอได้อย่างมั่นใจ

broad-match-modifier_products_lg

 

การทำงาน

ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้างช่วยให้โฆษณาของคุณได้แสดงเมื่อมีผู้ค้นหาด้วยคำหลักที่ทำงานแบบกว้างหรือรูปแบบที่ใกล้เคียง

ในการใช้ตัวแก้ไข เพียงใส่เครื่องหมายบวก (+) หน้าคำหลักที่ทำงานแบบกว้างโดยไม่ต้องเว้นวรรค และจะใส่หน้าคำเดียวหรือหลายคำก็ได้ คำแต่ละคำที่มีเครื่องหมาย + นำหน้าต้องตรงกับคำในข้อความค้นหาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกประการหรือตรงกับรูปแบบที่ใกล้เคียง คำใกล้เคียงรวมการสะกดผิด เอกพจน์/พหูพจน์ คำย่อและตัวย่อ และคำจากรากคำเดียวกัน (เช่น "floor" และ "flooring") อย่างไรก็ตาม คำพ้อง (เช่น "เร็ว" และ "ไว") และการค้นหาที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น "ดอกไม้" และ "ทิวลิป") ไม่นับว่าเป็นคำใกล้เคียง ตรวจสอบว่าไม่มีการเว้นวรรคระหว่าง + และคำที่คุณต้องการแก้ไข แต่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำ วิธีที่ถูกต้องคือ +รองเท้า +ทางการ วิธีที่ไม่ถูกต้องคือ +รองเท้า+ทางการ อีกวิธีที่ไม่ถูกต้องคือ + รองเท้า + ทางการ

เหตุผลที่คุณควรใช้

หากคุณใช้คำหลักที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดและทำงานแบบวลีเป็นหลัก การเพิ่มคำหลักที่ทำงานแบบกว้างแบบมีตัวแก้ไขลงในแคมเปญจะช่วยให้คุณได้รับคลิกและ Conversion มากขึ้น โดยมี ROI ใกล้เคียงกับคำหลักที่ทำงานแบบวลี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เฉพาะคำหลักที่ทำงานแบบวลีและแบบตรงทั้งหมด การใช้คำหลักที่ทำงานแบบกว้างแบบมีตัวแก้ไขจะช่วยลดจำนวนคำหลักที่คุณต้องใช้ได้มาก เพราะคำหลักแต่ละคำสามารถจับคู่กับคำหลักที่มีลำดับคำและรูปแบบการสะกดแตกต่างกันไปได้นับไม่ถ้วน

หากในตอนนี้คุณใช้คำหลักที่ทำงานแบบกว้างเป็นหลักในบัญชี คุณอาจลองใช้ตัวแก้ไขกับคำหลักที่ได้เลิกใช้ไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมี ROI ต่ำ หรือใช้กับคำที่คุณไม่ต้องการซึ่งยากที่จะจัดการด้วยคำหลักเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี คุณควรทราบว่าการเปลี่ยนคำหลักที่ทำงานแบบกว้างที่มีอยู่ซึ่งมีปริมาณสูงอยู่แล้วไปเป็นการทำงานแบบกว้างแบบมีตัวแก้ไขนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ปริมาณการคลิกและ Conversion ลดลงอย่างมาก และจะไม่ปรับปรุงคะแนนคุณภาพของคุณได้โดยตรง ไม่ว่าประเภทการทำงานของคำหลักและกลยุทธ์ด้านบัญชีในปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไร การใช้เครื่องมือทดสอบแคมเปญ AdWords จะช่วยให้คุณทดสอบและวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มคำหลักที่ทำงานแบบกว้างแบบมีตัวแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอ และอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญดิสเพลย์