รวมเฉลิมฉลองวันแม่: เทรนด์ของขวัญวันแม่

ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2558

เทรนด์ดอกไม้ตกไปแล้ว ผู้คนต่างหันหน้าเข้าหาเวลาและครอบครัวแทน พฤติกรรมของผู้บริโภคในวันแม่ได้เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลของ Google ต่อไปนี้คือของขวัญที่คุณแม่ต้องการอย่างยิ่งในวันพิเศษนี้

กิจกรรม Google+ ของ Cadbury เชื่อมต่อผู้ค้ได้กว่า 1.2 ล้านคน