Conversion การดูผ่าน

มีนาคม 2556

วัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาแบบดิสเพลย์โดยใช้คุณลักษณะ Conversion การดูผ่านใน AdWords Conversion การดูผ่านคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าดูโฆษณาแล้วทำรายการ Conversion ในไซต์ของคุณภายหลัง Google ช่วยให้คุณสามารถติดตาม Conversion การดูผ่าน ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าโดยรวมของแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์

คืออะไร

 

Conversion การดูผ่านคือประเภทของการติดตามที่มีอยู่ในบัญชี AdWords ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าโดยรวมของแคมเปญโดยการวัด Conversion ที่ได้รับการสนับสนุน Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ดูโฆษณาแล้วกลับมาที่ไซต์ผ่านช่องทางอื่น แล้วจึงเกิด Conversion

เหตุผลที่คุณควรใช้

โฆษณาแบบดิสเพลย์บนหน้าเว็บสามารถเพิ่มคุณค่าโดยรวมของแคมเปญอื่นๆ การดู Conversion การดูผ่านจะทำให้คุณเข้าใจมุมมองภาพรวมนี้ และเห็นผลกระทบเชิงบวกของโฆษณาแบบดิสเพลย์

รายละเอียด

การติดตาม Conversion การดูผ่านทำให้คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ช่วยทำให้เกิด Conversion แม้ว่าตำแหน่งนั้นจะไม่ได้ทำให้เกิดคลิกโดยตรงก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้กลับมาที่ไซต์ผ่นทางบุ๊กมาร์ก รายการการค้นหาทั่วไปหรือ URL โดยตรง และเกิด Conversion หลังจากดูโฆษณาแบบรูปภาพหรือโฆษณาสื่อสมบูรณ์ของคุณบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google คุณสามารถอนุมานได้ว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์ทั่วไปสร้างผลกระทบจริง

Conversion การดูผ่านแตกต่างจาก Conversion การคลิกผ่าน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคทำ Conversion เสร็จสมบูรณ์ในไซต์หลังจากคลิกที่โฆษณาของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Conversion การดูผ่าน โปรดไปที่ความช่วยเหลือของ AdWords

CPC ที่ปรับปรุงแล้ว